Huoneistotietojärjestelmän termit

Huoneistotietojärjestelmän (HTJ) myötä alalle on tullut uusia termejä, jotka kiinteistönvälittäjien on hyvä tuntea.

Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmä (HTJ) on vuonna 2019 Suomessa käyttöön otettu järjestelmä, johon kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.

Taloyhtiön osakeluettelo

Osakeluettelo sisältää perustiedot taloyhtiöstä, osakehuoneistoista ja niiden omistajista. Taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Sähköinen omistajamerkintä

Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. Vuodesta 2019 alkaen perustettujen taloyhtiöiden omistus on merkitty sähköisellä omistajamerkinnällä huoneistotietojärjestelmään. Myös tätä vanhempien taloyhtiöiden osakkeiden osakekirjat on mahdollista mitätöidä ja korvata sähköisellä omistajamerkinnällä, kunhan taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.  

DIASissa kauppoja, joissa omistus on merkitty sähköisellä omistajamerkinnällä, kutsutaan sähköisen asunto-osakkeen kaupoiksi.

Osakehuoneistotuloste

Osakehuoneistotulosteella esitetään perustiedot yhtiöstä ja huoneistoista sekä tiedot huoneiston omistajista, panttauksista ja rajoituksista. Kiinteistönvälittäjän tulee tarkastaa myyjän tiedot osakehuoneistotulosteelta aloittaessaan myyntitoimeksiannon. Osakehuoneistotulosteelta voi myös tarkistaa osakkeen muodon (osakekirja tai sähköinen merkintä). Kaupan käynnistyspäivälle päivätty osakehuoneistotuloste on pakollinen liite sähköisen asunto-osakkeen DIAS-kaupassa.

Osakeryhmätunnus

Osakeryhmätunnus on yksilöllinen merkkisarja osakeryhmälle. Tunnuksessa on 16 merkkiä. Osakeryhmätunnusta käytetään yksilöimään osakeryhmä esimerkiksi sähköisessä asuntokaupassa. DIASissa osakeryhmätunnus on pakollinen tieto sähköisen asunto-osakkeen kaupoissa. Löydät sen osakehuoneistotulosteelta.

Voiko taloyhtiön osakeluettelo olla jo huoneistotietojärjestelmässä, vaikka asunnon osakekirja olisikin vielä paperinen? 

Kyllä. Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, tulee osakkaiden sähköistää paperiset osakekirjat joko seuraavan asuntokaupan yhteydessä tai viimeistään 10 vuoden määräajan kuluessa.

DIASissa kauppaa, jonka kohteen osakeluettelo on HTJ:ssa, mutta osakekirja on vielä paperinen, kutsutaan sähköistyvän osakekirjan kaupaksi. Tällöin DIAS kerää kaupan valmisteluvaiheessa ostajan pankilta tiedot sähköistä panttausmerkintää varten. Kerättyjen tietojen perusteella ostajalta pyydetään kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä tarvittavat valtuutukset ja suostumukset panttausmerkinnän rekisteröintiin sekä sähköisen omistajamerkinnän rekisteröimiseen. 

Mitä tarkoittaa omistuksen rekisteröinti asunto-osakkeen kaupassa?

Omistuksen rekisteröinnillä tarkoitetaan joko siirtomerkintää paperisessa osakekirjassa tai sähköistä omistajamerkintää. Kun paperiset osakekirjat korvataan sähköisillä omistajamerkinnöillä huoneistotietojärjestelmässä, poistuu myös siirtomerkintä osakkeen saantoa ja luovutusta ilmentävänä merkintänä. Siirtomerkinnän sijaan uuden omistajan omistus rekisteröidään huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen toimesta.

Liitteet