Edellytyksien tarkistaminen

DIAS-kaupat toteutetaan aina yhtenäisellä ja yhteisesti alan toimijoiden kanssa sovitulla prosessilla.

Kaupan soveltuvuus

Tällä hetkellä DIAS-kaupat on mahdollista tehdä, kun:

 • Kaupan kohteena on paperinen osakekirja
 • Kaikilla myyjillä on sama pankki, joka käyttää DIASia
 • Kaikilla ostajilla on sama pankki, joka käyttää DIASia
 • Ostajilla on rahoitus pankista
 • Ostajat ja myyjät ovat oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä (eivät esim. edunvalvonnan alaisia, yrityksiä, ulosotossa olevia tai valtuuttajia)
 • Myyjänä voi olla myös jakamaton kuolinpesä
 • Kaikilla allekirjoittajilla on henkilökohtaiset pankkitunnukset. Allekirjoittajien tulee olla oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä.
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Kaupassa on yksi maksuerä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu
 • Taloyhtiön osakeluettelo ei ole siirrettynä Huoneistotietojärjestelmään

Huom! Mikäli osakekirja ei ole myyjän pankin hallussa lainan vakuutena, lue lisää täältä.

DIASissa mukana olevat pankit löytyvät ajantasaisina välitysjärjestelmästä sekä tukiportaalin sivulta Tuetut pankit ja pankkitunnukset.

Autopaikkaosake

Huomioi erityisesti

Tarkista välitysjärjestelmäsi toimittajalta, miten autopaikkakaupat tulee hoitaa käyttämässäsi välistysjärjestelmässä. Useassa välitysjärjestelmässä autopaikkojen kaupat on aina tehtävä omalla toimeksiannolla ja erillisenä kauppana.

Muistathan aina huomioida autopaikkoihin liittyen seuraavat asiat:

 • Kauppa tehdään yhdellä kauppakirjalla ja yhdellä maksuerällä
 • Mikäli autopaikkaosakkeisiin ei jommallakummalla osapuolella ole lainaa, pitää kaupan DIAS-soveltuvuus tarkistaa vielä etukäteen kaupan DIAS-pankeilta
 • Autopaikkaosakkeen osakeryhmä pitää yksilöidä DIASiin lähtevissä kaupan tiedoissa samaan tapaan kuin asunto-osakkeen osakeryhmä

Lunastuslauseke

DIAS-kaupan voi tehdä asunto-osakkeesta, jonka siirtoa rajoittaa yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, mikäli kauppahinta maksetaan lunastuslausekkeesta huolimatta yhdessä erässä. Mikäli DIAS-kaupan tietoihin halutaan liittää lunastusoikeuteen liittyvä kuittaus, sen pitää olla allekirjoitettuna erillisenä liitteenä.

Yhtiölaina

Mikäli myyjä tai ostaja haluaa maksaa asunnon yhtiölainan pois DIAS-kaupanteon yhteydessä, hänen pitää sopia yhtiölainan poismaksusta erikseen oman pankkinsa kanssa ja hoitaa se DIASin ulkopuolella.