Edellytyksien tarkistaminen

Tällä hetkellä DIAS-kauppa asunto-osakkeesta on mahdollista tehdä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

Paperinen osakekirja tai sähköinen omistajamerkintä

 • Huomioi kuitenkin, että yhdellä DIAS-kaupalla kaikkien myytävien osakkeiden tyypin (paperinen tai sähköinen) tulee olla sama

Myyjät

 • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
 • Jakamaton kuolinpesä
 • Osakeyhtiö
 • Kaikilla myyjillä on sama pankki

Ostajat

 • Rahoitus pankista
 • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
 • Osakeyhtiö
 • Kaikilla ostajilla on sama pankki

Lisäksi

 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Kaupassa on yksi maksuerä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu
  • DIASissa onnistuu asunto-osakkeen kaupat, joissa käsiraha on maksettu ennen kaupantekoa välitysliikkeen asiakasvaratilille tai myyjälle
 • Ostajilla ja myyjillä tulee olla suomalainen henkilötunnus sekä käytössä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Huomioi erityisesti

DIAS-kauppaa ei voi allekirjoittaa valtakirjalla.

DIAS-kauppaa ei voi tehdä RS-kohteesta tai valmiista uudiskohteesta.

Huom! Kun kaupan kohteeseen liittyy paperinen osakekirja ja se ei ole myyjän pankin hallussa lainan vakuutena, lue lisää täältä.

DIASissa mukana olevat pankit löytyvät ajantasaisina välitysjärjestelmästä sekä tukiportaalin sivulta Tuetut pankit ja pankkitunnukset.

Autopaikkaosake

Huomioi erityisesti

Tarkista välitysjärjestelmäsi toimittajalta, miten autopaikkakaupat tulee hoitaa käyttämässäsi välitysjärjestelmässä. Useassa välitysjärjestelmässä autopaikkojen kaupat on aina tehtävä omalla toimeksiannolla ja erillisenä kauppana.

Muistathan aina huomioida autopaikkoihin liittyen seuraavat asiat:

 • Kauppa tehdään yhdellä kauppakirjalla ja yhdellä maksuerällä
 • Mikäli autopaikkaosakkeisiin ei jommallakummalla osapuolella ole lainaa, pitää kaupan DIAS-soveltuvuus tarkistaa vielä etukäteen kaupan DIAS-pankeilta
 • Autopaikkaosakkeen osakeryhmä pitää yksilöidä DIASiin lähtevissä kaupan tiedoissa samaan tapaan kuin asunto-osakkeen osakeryhmä

Lunastuslauseke

DIAS-kaupan voi tehdä asunto-osakkeesta, jonka siirtoa rajoittaa yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, mikäli kauppahinta maksetaan lunastuslausekkeesta huolimatta yhdessä erässä.

Yhtiölaina

Mikäli myyjä tai ostaja haluaa maksaa asunnon yhtiölainan pois DIAS-kaupanteon yhteydessä, hänen pitää sopia yhtiölainan poismaksusta erikseen oman pankkinsa kanssa ja hoitaa se DIASin ulkopuolella. Huomioithan, että DIASiin ei välity yhtiölainan poismaksuun liittyviä tietoja tai kuittia.