Edellytyksien tarkistaminen

Tällä hetkellä DIAS-kauppa asunto-osakkeesta on mahdollista tehdä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Kaupan kohteena on paperinen osakekirja
 • Myyjät
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Jakamaton kuolinpesä
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla myyjillä on sama pankki
 • Ostajat
  • Rahoitus pankista
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla ostajilla on sama pankki
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Kaupassa on yksi maksuerä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu
 • Ostajilla ja myyjillä tulee olla suomalainen henkilötunnus sekä käytössä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Huomioi erityisesti

DIAS-kauppaa ei voi allekirjoittaa valtakirjalla.

Huom! Mikäli osakekirja ei ole myyjän pankin hallussa lainan vakuutena, lue lisää täältä.

DIASissa mukana olevat pankit löytyvät ajantasaisina välitysjärjestelmästä sekä tukiportaalin sivulta Tuetut pankit ja pankkitunnukset.

Autopaikkaosake

Huomioi erityisesti

Tarkista välitysjärjestelmäsi toimittajalta, miten autopaikkakaupat tulee hoitaa käyttämässäsi välitysjärjestelmässä. Useassa välitysjärjestelmässä autopaikkojen kaupat on aina tehtävä omalla toimeksiannolla ja erillisenä kauppana.

Muistathan aina huomioida autopaikkoihin liittyen seuraavat asiat:

 • Kauppa tehdään yhdellä kauppakirjalla ja yhdellä maksuerällä
 • Mikäli autopaikkaosakkeisiin ei jommallakummalla osapuolella ole lainaa, pitää kaupan DIAS-soveltuvuus tarkistaa vielä etukäteen kaupan DIAS-pankeilta
 • Autopaikkaosakkeen osakeryhmä pitää yksilöidä DIASiin lähtevissä kaupan tiedoissa samaan tapaan kuin asunto-osakkeen osakeryhmä

Lunastuslauseke

DIAS-kaupan voi tehdä asunto-osakkeesta, jonka siirtoa rajoittaa yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, mikäli kauppahinta maksetaan lunastuslausekkeesta huolimatta yhdessä erässä. Mikäli DIAS-kaupan tietoihin halutaan liittää lunastusoikeuteen liittyvä kuittaus, sen pitää olla allekirjoitettuna erillisenä liitteenä.

Yhtiölaina

Mikäli myyjä tai ostaja haluaa maksaa asunnon yhtiölainan pois DIAS-kaupanteon yhteydessä, hänen pitää sopia yhtiölainan poismaksusta erikseen oman pankkinsa kanssa ja hoitaa se DIASin ulkopuolella. Huomioithan, että DIASiin ei välity yhtiölainan poismaksuun liittyviä tietoja tai kuittia.