Edellytyksien tarkistaminen

DIAS-kaupat toteutetaan aina yhtenäisellä ja yhteisesti alan toimijoiden kanssa sovitulla prosessilla.

Kaupan soveltuvuus

Tällä hetkellä DIAS-kaupat on mahdollista tehdä, kun:

 • Kaikilla myyjillä on sama pankki, joka käyttää DIASia
 • Osakekirja on lainan vakuutena myyjän pankissa
 • Kaikilla ostajilla on sama pankki, joka käyttää DIASia
 • Ostajilla on rahoitus pankista
 • Ostajat ja myyjät ovat oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä ja allekirjoittavat kaupan henkilökohtaisesti omilla pankkitunnuksillaan (eivät esim. edunvalvonnan alaisia, yrityksiä, kuolinpesiä tai valtuuttajia)
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Kaupassa on yksi maksuerä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu
 • Taloyhtiön osakeluettelo ei ole siirrettynä Huoneistotietojärjestelmään

DIASissa mukana olevat pankit löytyvät ajantasaisina välitysjärjestelmästä sekä tukiportaalin sivulta Tuetut pankit ja pankkitunnukset.

Autopaikkaosake

Huomioi erityisesti

Tarkista välitysjärjestelmäsi toimittajalta, miten autopaikkakaupat tulee hoitaa käyttämässäsi välistysjärjestelmässä. Useassa välitysjärjestelmässä autopaikkojen kaupat on aina tehtävä omalla toimeksiannolla ja erillisenä kauppana.

Muistathan aina huomioida autopaikkoihin liittyen seuraavat asiat:

 • Kauppa tehdään yhdellä kauppakirjalla ja yhdellä maksuerällä
 • Mikäli autopaikkaosakkeisiin ei jommallakummalla osapuolella ole lainaa, pitää kaupan DIAS-soveltuvuus tarkistaa vielä etukäteen kaupan DIAS-pankeilta
 • Autopaikkaosakkeen osakeryhmä pitää yksilöidä DIASiin lähtevissä kaupan tiedoissa samaan tapaan kuin asunto-osakkeen osakeryhmä

Lunastuslauseke

DIAS-kaupan voi tehdä asunto-osakkeesta, jonka siirtoa rajoittaa yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, mikäli kauppahinta maksetaan lunastuslausekkeesta huolimatta yhdessä erässä.

Yhtiölaina

Mikäli myyjä tai ostaja haluaa maksaa asunnon yhtiölainan pois kaupanteon yhteydessä, hänen pitää sopia siitä erikseen oman pankkinsa kanssa ja hoitaa se DIASin ulkopuolella.

DIAS -kaupassa myyjän valtuutus omalle pankille. 

DIAS -kaupassa ostajan valtuutus omalle pankille.