Kauppakirjan liitteet

Asunto-osakekaupalle tulee kauppakirjan lisäksi lisätä kaupan tyypistä riippuen tietyt dokumentit, jotka on kuvattu alla.

Puolison suostumus

Mikäli kaupan toteuttamiseksi vaaditaan puolison suostumus, hanki suostumus erillisenä dokumenttina. Puolison suostumus vaaditaan kirjallisena. Kirjallisen suostumuksen tulee olla pätevä ja asiallisesti kirjoitettu. Suostumus lähetetään kaupan liitteenä DIASiin kaupan käynnistämisen yhteydessä.

Osakehuoneistotuloste

Kun kaupalla myytävät asunto-osakkeet ovat sähköisiä, sinun tulee lisätä kaupan liitteeksi osakehuoneistotuloste. Sähköisen asunto-osakkeen kaupassa kaupan tietoihin lisätään osakeryhmätunnus ja jokaista osakeryhmätunnusta kohden lisätään oma osakehuoneistotuloste. Osakehuoneistotulosteen tulee olla päivätty sille päivälle, jolloin kauppa lähetetään pankkien valmisteluun. Mikäli sähköisen asunto-osakkeen kauppa keskeytyy ja käynnistetään sen jälkeen uudelleen, voi kaupan uudelleenkäynnistämisen yhteydessä lisätä liitteeksi enintään 3 päivää vanhan osakehuoneistotulosteen.

Huomioi erityisesti

Kaikki kauppakirjan liitteet näkyvät sekä myyjille että ostajille kaupan allekirjoitusvaiheessa.

Muita pakollisia kauppakirjan liitteitä ei ole. Voit kuitenkin lisätä kauppakirjalle liitteitä oman harkintasi mukaan. Selvitä myös tarvittaessa, mikä on oman välitysketjusi ohjeistus DIAS-kauppojen liitteille.

Skannattu osakekirja

Mikäli kaupan kohteen osakekirja on myyjän hallussa (ei lainan vakuutena), tulee välittäjän lisätä kaupalle skannattu kopio osakekirjasta. Tämä dokumentti näytetään ainoastaan DIAS-kaupan pankeille.

Isännöitsijäntodistus

Suosittelemme isännöitsijäntodistuksen lisäämistä yksilöitynä liitteenä. Jos tiedät, että todistus on esimerkiksi ostajan ja myyjän kautta toimitettu jo pankeille, ei sen lähettäminen uudelleen ole välttämätöntä. Yksilöity isännöitsijäntodistus näytetään ainoastaan DIAS-kaupan pankeille.

Kuolinpesät

Kuolinpesäkohtaisesti kaupan liitteeksi tarvitaan perukirja sekä mahdolliset perukirjan liitteet. Lue lisää kuolinpesäkauppoihin vaadittavista liitteistä täältä.

Yritys kaupan osapuolena

Yrityksen ollessa myyjänä tai ostajana, välittäjän pitää lisätä kaupalle kaupparekisteriote. Kaupparekisteriote saa olla enintään 3 kuukautta vanha. Pöytäkirja on vapaaehtoinen liite, jonka välittäjä lisää tarvittaessa. Lue lisää liitteistä täältä.

Tekniset rajoitukset

Kaikkien tiedostojen tulee olla PDF-muotoisia.

Kaikkien tiedostojen lataamista koskevat rajoitukset:

  • Tiedostonimessä sallitaan kirjaimet, numerot, alaviiva (_), piste (.), pilkku (,), yhdysviiva (-) ja välilyönti ( )
  • Tiedoston koko: maks. 8 Mt
  • Ei saa olla salattu PDF (tiedosto pitää saada auki ilman salasanaa)
  • PDF-tiedostossa ei saa olla automatisointia (esim. lomakkeiden painikkeissa). Mikäli PDF-tiedosto sisältää automaattisia toimintoja, kannattaa tiedosto tulostaa toiseksi PDF-tiedostoksi ennen sen lähettämistä DIASiin.

Kauppakirjaa koskevat lisäksi seuraavat rajoitukset:

  • Ei saa olla digitaalisesti allekirjoitettu PDF
  • Ei saa olla kopiosuojattu PDF (kysyy salasanaa, jos tekstiä yrittää kopioida)