Voinko tehdä asunnon ja autopaikan kaupan samalla DIAS-kaupalla?

Tämä vaihtelee käyttämäsi välitysjärjestelmän mukaan.

Tarkista välitysjärjestelmän toimittajalta, miten autopaikkakaupat tulee hoitaa käyttämässäsi välitysjärjestelmässä. Osassa välitysjärjestelmiä autopaikkojen kaupat on aina tehtävä omalla toimeksiannolla ja erillisenä kauppana.

Jos käyttämäsi välitysjärjestelmä tarjoaa tuen useamman osakesarjan DIAS-kauppaan, niin silloin se onnistuu. Samalla kaupalla myytävien osakesarjojen tulee kuitenkin olla samasta taloyhtiöstä ja kaikista kaupalla myytävistä osakkeista tulee olla joko paperinen osakekirja tai sähköinen omistajamerkintä. Huomioithan myös, että kaikkien kauppakirjan osakesarjojen osalta tulisi kaupan osapuolten olla yhtenevät. 

Lue lisää: Edellytyksien tarkistaminen