Milloin lähetän varainsiirtoveroilmoituksen?

Asunto-osakkeen DIAS-kaupassa varainsiirtovero on maksettava sekä ilmoitettava Verohallinnon ohjeen mukaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan sähköisesti.

DIAS-kaupassa kiinteistönvälittäjän kannattaa tehdä varainsiirtoveroilmoitus heti, kun ostajan pankki on maksanut kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron, jotta lain vaatimus täyttyy. Mikäli ilmoitus tehdään myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluttua kaupan allekirjoituksista, Verohallinto voi määrätä verosta vastuussa olevalle taholle myöhästymismaksun.

Lue lisää täältä: Varainsiirtoveroilmoitus asunto-osakkeen kaupassa

Kiinteistökaupassa ostajan pankki maksaa varainsiirtoveron kauppahinnan maksun yhteydessä, mutta ostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle itse.

Verohallinnon lausunnon mukaan ostajalle ei tule myöhästymisseuraamuksia, jos hän antaa varainsiirtoveroilmoituksen viimeistään kolmantena päivänä luovutussopimuksen allekirjoituksesta tai viimeistään seuraavana mahdollisena pankkipäivänä.

Lue lisää täältä: Varainsiirtoveroilmoitus kiinteistökaupassa.