Varainsiirtoveroilmoitus

Verohallinnon ohjeen mukaan kiinteistövälittäjän välityksin tehtävässä sähköisessä asunto-osakekaupassa varainsiirtovero on maksettava sekä ilmoitettava viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan sähköisesti.

DIAS-kaupassa varainsiirtoveroilmoitus kannattaa tehdä heti, kun ostajan pankki on maksanut kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron, jotta lain vaatimus täyttyy. Varainsiirtoveroilmoitukseen tulee syöttää omistusoikeuden siirtymisen ajankohta, ja DIAS-kaupoissa se on kauppahinnan maksupäivä. Mikäli ilmoitus tehdään myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluttua kaupan allekirjoituksista, Verohallinto voi määrätä verosta vastuussa olevalle taholle myöhästymismaksun.