Valtuutukset

Kiinteistökauppa

Ostajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani kiinteistöstä <kiinteistötunnus> tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron. 
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta kiinteistökauppaani liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa kiinteistön <kiinteistötunnus> kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Ostajana olevan yrityksen edustajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta kiinteistöstä <kiinteistötunnus> tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron. 
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta tähän kiinteistökauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa kiinteistön <kiinteistötunnus> kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Myyjän valtuutus

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään kiinteistön <kiinteistötunnus> kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa. 

Myyjänä olevan yrityksen edustajan valtuutus

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään kiinteistön <kiinteistötunnus> kauppaan liittyvän kauppahinnan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) tilille <tilinumero> sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa. 

Vuokraoikeuden kauppa

Ostajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani vuokraoikeudesta <laitostunnus> tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron. 
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta vuokraoikeuden kauppaani liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa vuokraoikeuden <laitostunnus> kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Ostajana olevan yrityksen edustajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta vuokraoikeudesta <laitostunnus> tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> euroa sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron. 
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta varainsiirtoveron viitenumeron Verohallinnolta tähän vuokraoikeuden kauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa vuokraoikeuden <laitostunnus> kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Myyjän valtuutus

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään vuokraoikeuden <laitostunnus> kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa. 

Myyjänä olevan yrityksen edustajan valtuutus

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään vuokraoikeuden <laitostunnus> kauppaan liittyvän kauppahinnan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) tilille sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa. 

Kiinteistön määräosan kauppa

Ostajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani kiinteistön  <kiinteistötunnus> määräosasta tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron.
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta kiinteistön määräosan kauppaani liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa kiinteistön <kiinteistötunnus> määräosan kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Ostajana olevan yrityksen edustajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta kiinteistön  <kiinteistötunnus> määräosasta tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> euroa sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron.
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta varainsiirtoveron viitenumeron Verohallinnolta tähän kiinteistön määräosan kauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa kiinteistön <kiinteistötunnus> määräosan kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Myyjän valtuutukset

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään kiinteistön  <kiinteistötunnus> määräosan kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa.

Myyjänä olevan yrityksen edustajan valtuutus

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään kiinteistön <kiinteistötunnus> määräosan kauppaan liittyvän kauppahinnan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) tilille sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa.

Vuokraoikeuden määräosan kauppa

Ostajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani vuokraoikeuden  <laitostunnus> määräosasta tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta>  sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron.
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta vuokraoikeuden määräosan kauppaani liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa vuokraoikeuden  <laitostunnus> määräosan kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Ostajana olevan yrityksen edustajan valtuutukset

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta vuokraoikeuden  <laitostunnus> määräosasta tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> euroa sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron.
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta varainsiirtoveron viitenumeron Verohallinnolta tähän vuokraoikeuden määräosan kauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa vuokraoikeuden <laitostunnus> määräosan kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Myyjän valtuutus

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään vuokraoikeuden  <laitostunnus> määräosan kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa.

Myyjänä olevan yrityksen edustajan valtuutus

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään vuokraoikeuden  <laitostunnus> määräosan kauppaan liittyvän kauppahinnan edustamani yrityksen <Yrityksen nimi> (<y-tunnus>) tilille sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa.