Valtuutukset

DIAS-kaupassa ostaja valtuuttaa pankkinsa:

  • Valtuutan pankkini X maksamaan puolestani tämän kauppakirjan mukaisen kauppahinnan sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron.
  • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta tähän asuntokauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa tämän kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Varainsiirtoveron viitenumeron hakemista koskeva valtuutus näkyy vain, jos ostaja on varainsiirtoverovelvollinen ja välittäjä on lähettänyt kaupan käynnistyksen yhteydessä varainsiirtoveron summan DIASiin.

Mikäli kaupassa olisi muita maksujärjestelyjä, niistä pitää sopia pankin kanssa erikseen ja hoitaa DIASin ulkopuolella.