Edellytyksien tarkistaminen

Tällä hetkellä DIASissa onnistuu kokonaisen kiinteistön tai kiinteistön määräosan sekä olemassaolevan vuokraoikeuden tai sen määräosan kauppa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

Kaupan kohde

 • Kaupan kohteena on yksi kokonainen kiinteistö tai kiinteistön määräosa
 • Kaupan kohteena on yksi olemassa oleva vuokraoikeus tai sen määräosa
 • Osa rasitustodistukselle kirjatuista vallintarajoituksista tai muistutuksista estävät sähköisen kaupanteon. Tällaisia ovat esim. kohteen ulosmittausmerkintä, konkurssi, riita omistusoikeudesta, lesken hallintaoikeus sekä testamenttiin perustuva käyttöoikeus

Panttikirjat (kiinnitykset) 

 • Jos kaupan kohteena olevaan kiinteistöön tai vuokraoikeuteen kohdistuu kiinnityksiä, niiden tulee olla sähköisiä ja kaikkien kiinnitysten on oltava myyjän pankin nimissä (pl. vuokranmaksun vakuutena olevat panttikirjat)
 • Kaupat onnistuvat myös, jos kiinnitykset ovat myyjän nimissä edellyttäen, että myyjä kuolettaa nimissään olevat kiinnitykset ennen kuin välittäjä käynnistää kaupan

Ostajat

 • Rahoitus pankista
 • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
 • Osakeyhtiö
 • Kaikilla ostajilla on sama pankki

Myyjät

 • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
 • Osakeyhtiö
 • Kaikilla myyjillä on sama pankki

Lisäksi

 • Ostajilla ja myyjillä tulee olla suomalainen henkilötunnus sekä käytössä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu
  • DIASissa onnistuu kiinteistökaupat, joissa käsiraha on maksettu ennen kaupantekoa välitysliikkeen asiakasvaratilille tai myyjälle

Huomioi erityisesti

DIAS-kauppaa ei voi allekirjoittaa valtakirjalla.

Kaupan kohde

Tällä hetkellä DIAS-kiinteistökaupan kohteena voi olla yksi kokonainen kiinteistö tai kiinteistön määräosa sekä olemassaoleva vuokraoikeus tai sen määräosa. DIAS-kauppa ei ole mahdollinen, jos kyseessä on esim. määräalan kauppa. Vuokraoikeuden on oltava jo olemassa oleva, eli DIAS-kauppa ei ole mahdollinen, kun rekisteröidään uutta vuokraoikeutta. Määräosan kaupassa kaupan kohteella tulee olla Maanmittauslaitoksen kiinteistölle hyväksymä ja kirjaama hallinnanjakosopimus, joka näkyy rasitustodistuksella.

Käsiraha DIAS-kiinteistökaupassa

DIASissa onnistuu kiinteistö- tai vuokraoikeuden kaupat, joissa on maksettu käsiraha ennen kaupantekoa välitysliikkeen asiakasvaratilille tai myyjälle. Välittäjä kirjaa käsirahan summan ja maksupäivämäärän välitysjärjestelmään, josta tiedot siirtyvät kauppakirjan ehtoihin. 

Luovutuskirjan oltava kauppakirja

DIAS-kiinteistökaupassa allekirjoitettavan luovutuskirjan tyyppi on oltava kauppakirja. Lahjoitusprosessille ei ole tukea.

Vallintarajoitus tai muistutustieto

Sähköinen kaupanteko ei ole mahdollista, jos kohteen rasitustodistukselle on kirjattu jokin sähköisen kaupanteon estävä vallintarajoitus tai muistutustieto. Näitä ovat esim. kohteen ulosmittausmerkintä, konkurssi, riita omistusoikeudesta, lesken hallintaoikeus sekä testamenttiin perustuva käyttöoikeus. Jos kohteella on tällainen sähköisen luovutuksen estävä merkintä, järjestelmä huomauttaa siitä kaupan luonnosteluvaiheessa ja estää kaupan etenemisen palveluun.

Esisopimus kiinteistökaupassa

Jos DIAS-kiinteistökauppaan liittyen on tehty esisopimus, se ei ole este DIAS-kaupalle.

Puolustusministeriön lupa kiinteistön ostamiseen

Jos ostaja tarvitsee puolustusministeriön luvan kiinteistön ostamiseen, DIAS-kiinteistökaupoissa lupa tulee hankkia etukäteen. Lupa haetaan DIASin ulkopuolella.