Edellytyksien tarkistaminen

Tällä hetkellä DIASissa onnistuu kiinteistön tai vuokraoikeuden kauppa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Kaupan kohde
  • Kaupan kohteena on yksi kokonainen kiinteistö tai olemassa oleva vuokraoikeus
  • Kaupan kohteena olevaan kiinteistöön tai vuokraoikeuteen kohdistuu kiinnityksiä, kaikki kiinnitykset ovat sähköisiä ja kaikkien kiinnitysten on oltava myyjän pankin nimissä (pl. vuokranmaksun vakuutena olevat panttikirjat)
  • Osa rasitustodistukselle kirjatuista vallintarajoituksista tai muistutuksista estävät sähköisen kaupanteon. Tällaisia ovat esim. kohteen ulosmittausmerkintä, konkurssi, riita omistusoikeudesta, lesken hallintaoikeus sekä testamenttiin perustuva käyttöoikeus.
 • Ostajat
  • Rahoitus pankista
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla ostajilla on sama pankki
 • Myyjät
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla myyjillä on sama pankki
 • Ostajilla ja myyjillä tulee olla suomalainen henkilötunnus sekä käytössä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu

Huomioi erityisesti

DIAS-kauppaa ei voi allekirjoittaa valtakirjalla.

Kaupan kohteena kokonainen kiinteistö tai vuokraoikeus

Tällä hetkellä DIAS-kiinteistökaupan kohteena tulee olla yksi kokonainen kiinteistö tai vuokraoikeus, eli DIAS-kauppa ei ole mahdollinen, jos kyseessä on esim. määräosan tai määräalan kauppa. Jos kiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä, kauppaa ei ole mahdollista tehdä DIASissa. Vuokraoikeuden on oltava olemassa oleva, eli DIAS-kauppa ei ole mahdollinen kun rekisteröidään uutta vuokraoikeutta.

Luovutuskirjan oltava kauppakirja

DIAS-kiinteistökaupassa allekirjoitettavan luovutuskirjan tyyppi on oltava kauppakirja. Lahjoitusprosessille ei ole tukea.

Vallintarajoitus tai muistutustieto

Sähköinen kaupanteko ei ole mahdollista, jos kohteen rasitustodistukselle on kirjattu jokin sähköisen kaupanteon estävä vallintarajoitus tai muistutustieto. Näitä ovat esim. kohteen ulosmittausmerkintä, konkurssi, riita omistusoikeudesta, lesken hallintaoikeus sekä testamenttiin perustuva käyttöoikeus. Jos kohteella on tällainen sähköisen luovutuksen estävä merkintä, järjestelmä huomauttaa siitä kaupan luonnosteluvaiheessa ja estää kaupan etenemisen palveluun.

Esisopimus kiinteistökaupassa

Jos DIAS-kiinteistökauppaan liittyen on tehty esisopimus, se ei ole este DIAS-kaupalle.

Puolustusministeriön lupa kiinteistön ostamiseen

Jos ostaja tarvitsee puolustusministeriön luvan kiinteistön ostamiseen, DIAS-kiinteistökaupoissa lupa tulee hankkia etukäteen. Lupa haetaan DIASin ulkopuolella.

Käsiraha DIAS-kiinteistökaupassa

Kiinteistön tai vuokraoikeuden kauppaa, jossa käsiraha on maksettu etukäteen, ei voi toteuttaa DIASin kautta, sillä maksuehtona on: "Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen."