Edellytyksien tarkistaminen

Kiinteistökaupan toteuttaminen DIASissa on mahdollista, kun:

 • Kaupan kohteena on yksi kokonainen kiinteistö
 • Kaupan kohteena olevaan kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, kaikki kiinnitykset ovat sähköisiä ja kaikkien kiinnitysten on oltava myyjän pankin nimissä
 • Kaupan kohteena olevan kiinteistön rasitustodistukselle ei saa olla kirjattuna vallintarajoitusta tai muuta muistutustietoa, sillä nämä estävät sähköisen kaupanteon.
 • Ostajilla on rahoitus pankista, eli kaupan jälkeen panttikirjat siirtyvät ostajan pankille
 • Ostajalla ja myyjällä tulee olla suomalainen henkilötunnus. DIAS-kaupan allekirjoitukset voi tehdä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Kaikilla myyjillä on sama pankki, joka käyttää DIASia
 • Kaikilla ostajilla on sama pankki, joka käyttää DIASia
 • Ostajat ja myyjät ovat luonnollisia oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä (eivät esim. edunvalvonnan alaisia, yrityksiä, ulosotossa olevia, valtuuttajia tai kuolinpesiä)
 • Kaikilla kaupan allekirjoittajilla on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu

Kaupan kohteena kokonainen kiinteistö

Tällä hetkellä DIAS-kiinteistökaupan kohteena tulee olla yksi kokonainen kiinteistö, eli DIAS-kauppa ei ole mahdollinen, jos kyseessä on esim. määräosan tai määräalan kauppa, vuokraoikeuden siirto tai kiinteistö hallinnanjakosopimuksella. Jos kiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä, kauppaa ei ole mahdollista tehdä DIASissa.

Luovutuskirjan oltava kauppakirja

DIAS-kiinteistökaupassa allekirjoitettavan luovutuskirjan tyyppi on oltava kauppakirja. Lahjoitusprosessille ei ole tukea. 

Esisopimus kiinteistökaupassa

Jos DIAS-kiinteistökauppaan liittyen on tehty esisopimus, se ei ole este DIAS-kaupalle.

Puolustusministeriön lupa kiinteistön ostamiseen

Jos ostaja tarvitsee puolustusministeriön luvan kiinteistön ostamiseen, DIAS-kiinteistökaupoissa lupa tulee hankkia etukäteen. Lupa haetaan DIASin ulkopuolella.

Käsiraha DIAS-kiinteistökaupassa

Kiinteistökauppaa, jossa käsiraha on maksettu etukäteen, ei voi toteuttaa DIASin kautta, sillä maksuehtona on: "Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen."