Edellytyksien tarkistaminen

Tällä hetkellä DIASissa onnistuu kiinteistön tai vuokraoikeuden kauppa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Kaupan kohde
  • Kaupan kohteena on yksi kokonainen kiinteistö tai olemassa oleva vuokraoikeus
  • Kaupan kohteena olevaan kiinteistöön tai vuokraoikeuteen kohdistuu kiinnityksiä, kaikki kiinnitykset ovat sähköisiä ja kaikkien kiinnitysten on oltava myyjän pankin nimissä (pl. vuokranmaksun vakuutena olevat panttikirjat)
  • Kaupan kohteena olevan kiinteistön rasitustodistukselle ei saa olla kirjattuna vallintarajoitusta tai muuta muistutustietoa, sillä nämä estävät sähköisen kaupanteon.
 • Ostajat
  • Rahoitus pankista
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla ostajilla on sama pankki
 • Myyjät
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla myyjillä on sama pankki
 • Ostajilla ja myyjillä tulee olla suomalainen henkilötunnus sekä käytössä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu

Huomioi erityisesti

DIAS-kauppaa ei voi allekirjoittaa valtakirjalla.

Kaupan kohteena kokonainen kiinteistö tai vuokraoikeus

Tällä hetkellä DIAS-kiinteistökaupan kohteena tulee olla yksi kokonainen kiinteistö tai vuokraoikeus, eli DIAS-kauppa ei ole mahdollinen, jos kyseessä on esim. määräosan tai määräalan kauppa tai kiinteistö hallinnanjakosopimuksella. Jos kiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä, kauppaa ei ole mahdollista tehdä DIASissa. Vuokraoikeuden on oltava olemassa oleva, eli DIAS-kauppa ei ole mahdollinen kun rekisteröidään uutta vuokraoikeutta.

Luovutuskirjan oltava kauppakirja

DIAS-kiinteistökaupassa allekirjoitettavan luovutuskirjan tyyppi on oltava kauppakirja. Lahjoitusprosessille ei ole tukea. 

Esisopimus kiinteistökaupassa

Jos DIAS-kiinteistökauppaan liittyen on tehty esisopimus, se ei ole este DIAS-kaupalle.

Puolustusministeriön lupa kiinteistön ostamiseen

Jos ostaja tarvitsee puolustusministeriön luvan kiinteistön ostamiseen, DIAS-kiinteistökaupoissa lupa tulee hankkia etukäteen. Lupa haetaan DIASin ulkopuolella.

Käsiraha DIAS-kiinteistökaupassa

Kiinteistön tai vuokraoikeuden kauppaa, jossa käsiraha on maksettu etukäteen, ei voi toteuttaa DIASin kautta, sillä maksuehtona on: "Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen."