Valtuutukset DIAS-kiinteistökaupoissa

Kiinteistökauppa

Ostajan valtuutukset

Kiinteistökaupassa ostaja valtuuttaa pankkinsa: 

Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani kiinteistöstä <kiinteistötunnus> tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron. Kiinteistön kauppa tullaan allekirjoittamaan Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa liitteenä olevien kaupan tietojen mukaisesti, kun osapuolet ovat antaneet tarvittavat valtuutukset kaupan toteuttamiseksi.

Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta kiinteistökauppaani liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa kiinteistön <kiinteistötunnus> kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Myyjän valtuutukset

Kiinteistökaupassa myyjä valtuuttaa pankkinsa: 

Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään kiinteistön <kiinteistötunnus> kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa. Kiinteistön kauppa tullaan allekirjoittamaan Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa liitteenä olevien kaupan tietojen mukaisesti, kun osapuolet ovat antaneet tarvittavat valtuutukset kaupan toteuttamiseksi.

Vuokraoikeuden kauppa

Ostajan valtuutukset

Vuokraoikeuden kaupassa ostaja valtuuttaa pankkinsa:

Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani vuokraoikeudesta <laitostunnus> tehtävän kaupan kauppahinnan <kauppahinta> sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron. Vuokraoikeuden kauppa tullaan allekirjoittamaan Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa liitteenä olevien kaupan tietojen mukaisesti, kun osapuolet ovat antaneet tarvittavat valtuutukset kaupan toteuttamiseksi.

Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta vuokraoikeuden kauppaani liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa vuokraoikeuden <laitostunnus> kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

 

Myyjän valtuutukset

Vuokraoikeuden kaupassa myyjä valtuuttaa pankkinsa: 

Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään vuokraoikeuden <laitostunnus> kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa> euroa. Vuokraoikeuden kauppa tullaan allekirjoittamaan Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa liitteenä olevien kaupan tietojen mukaisesti, kun osapuolet ovat antaneet tarvittavat valtuutukset kaupan toteuttamiseksi.