Kauppakirja

DIAS-kiinteistökaupassa kauppakirja on rakenteellinen eli se muodostuu välittäjän täyttämien tietojen perusteella. Välittäjä aloittaa kauppakirjan luomisen tekemällä kauppakirjaluonnoksen välitysjärjestelmässään. 

Kauppakirjan luonnostelu

Välittäjä tekee kauppakirjaluonnoksen omassa välitysjärjestelmässään syöttämällä järjestelmään pyydetyt tiedot kaupasta. Annettujen tietojen perusteella DIAS luo kauppakirjaluonnoksen lähettämällä kaupan tiedot Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palveluun (KVP). Tässä yhteydessä Maanmittauslaitos tarkistaa, että kaupan tietoihin annetut myyjätiedot, kiinteistö- tai laitostunnus ja listattujen panttikirjojen koodit ovat oikein. Kaikki kaupan tietoihin listatut panttikirjat on oltava kaupalle merkityn myyjän pankin hallussa (pl. mahdolliset vuokranmaksun vakuutena olevat panttikirjat vuokraoikeuden DIAS-kaupassa).

Kun välittäjä saa välitysjärjestelmäänsä kauppakirjaluonnoksen, voi hän ladata sen itselleen ja lähettää sen parhaaksi katsomallaan menetelmällä kaupan osapuolille kommentoitavaksi. 

Luonnosvaiheessa välittäjä voi vielä muokata kauppakirjaa tekemällä uuden kauppakirjaluonnoksen eli lähettämällä päivitetyt tiedot DIASiin.

Kun ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet kauppakirjaluonnoksen, voi kauppakirjan ja kaupan tiedot lähettää pankeille valmisteluvaiheeseen. Tätä vaihetta ennen kaupan liitteeksi tulee lisätä kauppatyypistä edellyttämät pakolliset liitteet, jotka on päivätty kaupan käynnistyspäivälle. Kiinteistökaupassa pakollisia liitteitä ovat lainhuutotodistus ja rasitustodistus. Vuokraoikeuden siirrossa pakollisia liitteitä ovat vuokraoikeustodistus, rasitustodistus, kiinteistön lainhuutotodistus ja rasitustodistus sekä vuokrasopimuksen kopio. Kun kauppa on lähetetty pankkien valmisteluun, kaupan tietoja tai kauppakirjaa ei voi enää muokata. Katso kaupan vaiheet ja käsittelyajat täältä.

Yhteisesti sovitut ehdot

Välitysjärjestelmä hakee DIASista kauppakirjaluonnokselle yhteisesti sovitun muotoilun, joissa on määritelty kauppahinnan maksu, omistajuuden siirtyminen ja panttikirjojen siirtyminen prosessin mukaan. 

Välittäjä voi lisätä muita tarpeellisia ehtoja, mutta nämä muut ehdot eivät saa olla ristiriidassa valmiiden ehtojen kanssa.

Puolison suostumus

Mikäli kaupan toteuttamiseksi vaaditaan puolison suostumus, välittäjä täyttää suostumuksen antajan tiedot välitysjärjestelmään ennen kuin kauppa lähetetään pankkien valmisteluun. Kun kauppa on kauppakirjan allekirjoitusvaiheessa, suostumuksen antaja saa Maanmittauslaitokselta erillisen kutsun antamaan suostumuksen. Erillistä liitettä suostumuksen antajalta ei tarvita. 

Ei purkavaa tai lykkäävää maksuehtoa

DIAS-kiinteistökaupoissa ei voi määritellä muita lykkääviä tai purkavia ehtoja kauppahinnan maksun lisäksi. 

Mitä mukaan rakenteelliseen kauppakirjaan ja mitä liitteille?

Rakenteellisessa kauppakirjassa on mukana aina 4 pakollista ehtoa:

  • Yleistä tietoa DIAS-kiinteistökaupasta / Yleistä tietoa vuokraoikeuden DIAS-kaupasta
  • Kauppahinnan maksaminen
  • Omistusoikeuden siirtyminen
  • Panttikirjojen siirtymisen ehto

Näiden ehtojen lisäksi välittäjä voi lisätä muita tarpeellisia ehtoja rakenteelliseen kauppakirjaan tai erilliseksi liitteeksi, johon viitataan kauppakirjassa.

Kaikki olennaiset ja kaupantekoon tarvittavat ehdot tulee olla joko rakenteellisessa kauppakirjassa tai liitteissä, jotta osapuolet näkevät ne allekirjoitusten yhteydessä ja jotta ehdoista jää jälki allekirjoitettavaan asiakirjaan. Allekirjoitettavassa asiakirjassa näkyy aina lista liitteistä, jotka on lisätty kaupalle ja jotka ovat olleet mukana allekirjoituksissa.

Maanmittauslaitos ohjeistaa liitteistä myös omilla sivuillaan. Viranomaisen ohjeet löytyvät täältä

Maanmittauslaitoksen ohjeen mukaan sähköiseen kauppakirjapohjaan on merkittävä luovutuksen olennaiset ehdot, esim. lykkäävät/purkavat ehdot ja vallintarajoitukset. Huomaathan, että DIAS-kiinteistökaupoissa ei voi määritellä muita lykkääviä tai purkavia ehtoja kauppahinnan maksun lisäksi.