Varainsiirtoveroilmoitus

DIAS-kiinteistökaupassa ostajan pankki maksaa varainsiirtoveron kauppahinnan maksun yhteydessä, mutta ostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle itse. Ostaja voi tehdä varainsiirtoveroilmoituksen heti, kun kauppakirja on allekirjoitettu Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP).

DIAS-kaupassa omistuksen rekisteröintihakemus lähtee vireille automaattisesti, kun kauppakirja on allekirjoitettu KVP:ssa. Varainsiirtoveroilmoitus on annettava viimeistään omistuksen rekisteröintiä haettaessa. Verohallinnon lausunnon mukaan ostajalle ei tule myöhästymisseuraamuksia, jos hän antaa varainsiirtoveroilmoituksen viimeistään kolmantena päivänä luovutussopimuksen allekirjoituksesta tai viimeistään seuraavana mahdollisena pankkipäivänä.

DIAS lähettää ostajille sähköpostilla ohjeet varainsiirtoveroilmoituksen tekemiseen heti, kun kauppakirja on allekirjoitettu KVP:ssa. Ostaja tekee aina itse varainsiirtoveroilmoituksen, mutta ostajan pankki maksaa kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron ostajan puolesta.

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa. 

Ohjeet varainsiirtoveroilmoituksen tekemiseen

  • Ostaja voi tehdä varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa tai paperilomakkeella.
  • Ilmoitusta varten tarvitaan kauppakirja. Kauppakirjasta näkee tarvittavat tiedot ilmoituksen tekoon, kuten allekirjoituspäivämäärän.
  • Kauppakirjan viimeisimmän allekirjoituksen ajankohta merkitään varainsiirtoveroilmoitukselle kauppakirjan allekirjoituspäiväksi.
  • Omistusoikeuden siirtymispäiväksi merkitään kauppahinnan maksupäivä.
  • Asiakirjoja ei tarvitse kaikissa tilanteissa liittää ilmoitukseen. Ennen ilmoituksen lähettämistä OmaVerossa näkee, tarvitaanko liitteitä vai riittääkö pelkkä ilmoitus.
  • Varainsiirtoveroilmoitukseen merkitään hankituksi omaisuudeksi kiinteistö tai vuokraoikeus.
  • Summia ei saa pyöristää, vaan summat pitää merkitä sentin tarkkuudella. 
  • Jokaisen ostajan tulee tehdä oma varainsiirtoveroilmoitus, jossa ilmoitetaan vain oma osuus kauppahinnasta ja muista vastikkeista.
  • Ilmoituksessa näkyy laskelma varainsiirtoverosta ja veron maksun eräpäivä. Nämä näkyvät ilmoituksessa, vaikka pankki hoitaa veron maksun ostajan puolesta.