Kauppakirjan liitteet

Pakolliset liitteet

Kiinteistön DIAS-kaupassa kauppakirjan pakolliset liitteet ovat rasitustodistus ja lainhuutotodistus, jotka tulee olla päivättyjä sille päivälle, jolloin kauppa lähetetään pankkien valmisteluvaiheeseen. 

Vuokraoikeuden DIAS-kaupassa pakolliset liitteet ovat vuokraoikeustodistus, rasitustodistus, kiinteistön lainhuutotodistus, kiinteistön rasitustodistus sekä vuokrasopimuksen kopio. Vuokrasopimuksen kopiota lukuun ottamatta dokumenttien tulee olla päivättyjä sille päivälle, jolloin kauppa lähetetään pankkien valmisteluun.

Kiinteistön tai vuokraoikeuden määräosan DIAS-kaupan pakollinen liite on lisäksi kopio hallinnanjakosopimuksesta.

Yrityksen ollessa myyjänä tai ostajana, välittäjän pitää lisätä kaupalle kaupparekisteriote, joka on pakollinen liite. Kaupparekisteriote saa olla enintään 3 kuukautta vanha. Pöytäkirja on vapaaehtoinen liite, jonka välittäjä lisää tarvittaessa. Lue lisää liitteistä täältä.

Muut liitteet

Välittäjä voi lisätä kaupalle muita liitteitä oman harkinnan mukaan. Välittäjän kannattaa selvittää, mikä on hänen oman välitysketjun ohjeistus DIAS-kiinteistökauppojen liitteille.

Kaikki olennaiset ja kaupantekoon tarvittavat ehdot tulee olla joko liitteissä tai rakenteellisessa kauppakirjassa, jotta osapuolet näkevät ne allekirjoitusten yhteydessä ja jotta ehdoista jää jälki allekirjoitettavaan asiakirjaan. Allekirjoitettavassa asiakirjassa näkyy aina lista liitteistä, jotka on lisätty kaupalle ja jotka ovat olleet mukana allekirjoituksissa.

Maanmittauslaitos ohjeistaa liitteistä myös omilla sivuillaan. Viranomaisen ohjeet löytyvät täältä

Maanmittauslaitoksen ohjeen mukaan sähköiseen kauppakirjapohjaan on merkittävä luovutuksen olennaiset ehdot, esim. lykkäävät/purkavat ehdot ja vallintarajoitukset. Huomaathan, että DIAS-kiinteistökaupoissa ei voi määritellä muita lykkääviä tai purkavia maksuehtoja Kauppahinnan maksaminen-ehdon lisäksi.

Huomioithan, että Kiinteistövaihdannan palvelu (KVP) mahdollistaa korkeintaan 10 liitettä. Pakollisten liitteiden pitää sisältyä tuohon lukuun.

Puolison suostumus

Mikäli kaupan toteuttamiseksi vaaditaan puolison suostumus, välittäjä täyttää suostumuksen antajan tiedot välitysjärjestelmään ennen kuin kauppa lähetetään pankkien valmisteluun. Kun kauppa on kauppakirjan allekirjoitusvaiheessa, suostumuksen antaja saa Maanmittauslaitokselta erillisen kutsun antamaan suostumuksen. DIAS-kiinteistökaupassa erillistä liitettä suostumuksen antajalta ei tarvita. 

Tekniset rajoitukset

Kaikkien tiedostojen tulee olla PDF-muotoisia.

Kaikkien tiedostojen lataamista koskevat rajoitukset:

  • Kauppakirja-alkuiset tiedostonimet eivät ole DIAS-kiinteistökaupoissa sallittuja.
  • Tiedostonimessä sallitaan kirjaimet poislukien ääkköset (ä, ö, å eivät ole sallittuja), numerot, alaviiva (_), piste (.), pilkku (,), yhdysviiva (-) ja välilyönti ( )
  • Jokaisella liitteellä pitää olla yksilöllinen nimi.
  • Tiedoston maksimikoko on 8 Mt.
  • Ei saa olla salattu PDF (tiedosto pitää saada auki ilman salasanaa).
  • PDF-tiedostossa ei saa olla automatisointia (esim. lomakkeiden painikkeissa). Mikäli PDF-tiedosto sisältää automaattisia toimintoja, kannattaa tiedosto tulostaa toiseksi PDF-tiedostoksi ennen sen lähettämistä DIASiin.