Kaupan osapuolille lähetettävät viestit

Kaupan osapuolet saavat erilaisia DIAS-kiinteistökauppaan liittyviä viestejä kaupan aikana. Kaupan osapuolten sähköpostit lähetetään välittäjän välitysjärjestelmään syöttämiin sähköpostiosoitteisiin.

Kaupan aikana lähetettävät sähköpostiviestit kaupan osapuolille:

1. DIAS-kaupan aloitus

DIAS lähettää sähköpostia, kun kaupan osapuolen oma pankki aloittaa kaupan valmisteluvaiheen. Viestissä kerrotaan, että pankki on kaupan osapuoleen tarvittaessa yhteydessä valmistellakseen kiinteistökauppaan liittyvät asiat. Viestissä kerrotaan kaupan osapuolelle myös yleisellä tasolla kaupan etenemisestä.

2. Kutsu allekirjoittamaan kauppaan liittyvät pankkien valtuutukset

Kaupan osapuolet allekirjoittavat pankkien tarvitsemat valtuutukset sivustolla sign.dias.fi. Allekirjoitukset on annettava 24 tunnin kuluessa allekirjoitusvaiheen käynnistämisestä. Kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet valtuutukset, kaupan osapuolet saavat tästä erillisen sähköposti-ilmoituksen.

3. Kutsu allekirjoittamaan kauppakirja

Kaupan osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan Maanmittauslaitoksen sähköisessä Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP) osoitteessa kiinteistoasiat.fi. KVP lähettää sähköpostikutsut kaupan osapuolille, kun kauppakirja on allekirjoitettavissa. Jos kiinteistökaupassa on suostumuksenantaja, myös hän saa sähköpostitse kutsun allekirjoittamaan suostumuksen.

4. Allekirjoitettu kauppakirja ladattavissa

Kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, KVP lähettää tästä kaikille kaupan osapuolille sähköposti-ilmoituksen. Kaupan osapuolet voivat ladata allekirjoitetun kauppakirjan itselleen KVP:stä.

5. Varainsiirtoveroilmoituspyyntö ostajalle

DIAS lähettää ostajille sähköpostilla ohjeet varainsiirtoveroilmoituksen tekemiseen, kun kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron maksu on suoritettu pankissa. Jokaisen ostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus omalta osaltaan, vaikka veroa ei kaupassa olisikaan maksettu.