Kaupan osapuolille lähetettävät viestit

Kaupan osapuolet saavat erilaisia DIAS-kiinteistökauppaan liittyviä viestejä kaupan aikana. Kaupan osapuolten sähköpostit lähetetään välittäjän välitysjärjestelmään syöttämiin sähköpostiosoitteisiin.

Kaupan aikana lähetettävät sähköpostiviestit kaupan osapuolille:

1. DIAS-kaupan aloitus

DIAS lähettää sähköpostia, kun kaupan tiedot lähetetään DIASissa pankkien valmisteluun. Viestissä kerrotaan, että pankki on kaupan osapuoleen tarvittaessa yhteydessä valmistellakseen DIAS-kiinteistökauppaan liittyvät asiat. Viestissä kerrotaan myös DIASin asiointipalvelusta, minkä kautta kaupan osapuoli pääsee itse seuraamaan oman kauppansa etenemistä.

2. Kutsu allekirjoittamaan kauppaan liittyvät pankkien valtuutukset

Kaupan osapuolet allekirjoittavat pankkien tarvitsemat valtuutukset sivustolla asiointi.dias.fi. Allekirjoitukset on annettava 24 tunnin kuluessa allekirjoitusvaiheen käynnistämisestä. Kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet valtuutukset, kaupan osapuolet saavat tästä erillisen sähköposti-ilmoituksen.

3. Kutsu allekirjoittamaan kauppakirja

Kaupan osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan Maanmittauslaitoksen sähköisessä Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP) osoitteessa kiinteistoasiat.fi. KVP lähettää sähköpostikutsut kaupan osapuolille, kun kauppakirja on allekirjoitettavissa. Jos kiinteistökaupassa on suostumuksenantaja, myös hän saa sähköpostitse kutsun allekirjoittamaan suostumuksen.

4. Allekirjoitettu kauppakirja ladattavissa

Kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, KVP lähettää tästä kaikille kaupan osapuolille sähköposti-ilmoituksen. Kaupan osapuolet voivat ladata allekirjoitetun kauppakirjan itselleen KVP:stä 12 kuukauden ajan.

Kauppakirja mahdollisine liitteineen tulee ladattavaksi myös asiointipalvelusta (asiointi.dias.fi), kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Asiointipalvelusta kaupan dokumentit ovat ladattavissa 3 kuukautta kaupan valmistumisen jälkeen. 

5. Varainsiirtoveroilmoituspyyntö ostajalle

DIAS lähettää ostajille sähköpostilla ohjeet varainsiirtoveroilmoituksen tekemiseen, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan KVP:ssa. Jokaisen ostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus itse omalta osaltaan, vaikka ei olisikaan varainsiirtoverovelvollinen kaupassa.