Kauppakirjan allekirjoitus KVP:ssa

DIAS-kiinteistökauppa allekirjoitetaan kahdessa osassa: ensin osapuolet antavat pankeille kaupan edellyttämät valtuutukset DIASin asiointipalvelussa ja vasta tämän jälkeen he allekirjoittavat kauppakirjan Maanmittauslaitoksen sähköisessä Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP). KVP:ssa ei ole valtuutusten allekirjoittamiseen annettua 24 tunnin aikarajaa. Tarkoitus on kuitenkin, että prosessi on sujuva ja allekirjoitukset tapahtuu mahdollisimman nopeasti valtuutuksien allekirjoittamisen jälkeen.

Huomioithan, että kauppakirjan allekirjoitukset KVP:ssa annetaan aina tietyssä järjestyksessä. Myyjät ja ostajat saavat sähköpostiinsa kukin vuorollaan Maanmittauslaitoksen lähettämät kutsut kirjautua Kiinteistövaihdannan palveluun. Mikäli kaupan osapuolena on yritys, saa välittäjän nimeämät yrityksen allekirjoittajat kutsut palveluun.

Palveluun kirjautuminen

Kiinteistövaihdannan palveluun (KVP) pääsee kirjoittamalla internet-selaimeen osoitteen: kiinteistoasiat.fi

Palveluun kirjaudutaan joko henkilöasiakkaana tai yritysasiakkaana (jos allekirjoitat yrityksen puolesta). Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun palveluun kirjaudutaan ensimmäistä kertaa, palvelu pyytää sisäänkirjautumisen yhteydessä täydentämään yhteystiedot. Yritysasiakkaan kirjautuessa palveluun Maanmittauslaitos tarkistaa yrityksen puolesta allekirjoittavan henkilön roolin sekä nimenkirjoitusoikeuden PRH:sta. 

Sisäänkirjautumisen yhteydessä tulee täyttää pyydettyyn kohtaan sähköpostiosoite ja hyväksyä ehdot valitsemalla rasti pyydettyyn ruutuun, jonka jälkeen pääsee painamaan “Jatka” ja kirjautumaan KVP-palveluun.

 

Kuva1.png

Myyjä

Ensimmäiseksi yhden myyjän tai myyjänä olevan yrityksen edustajan pitää käydä vastaanottamassa kauppakirja palveluun. Jos kaupalla on useita myyjiä, välittäjä on nimennyt heistä yhden luonnoksen vastaanottajaksi. 

Luonnoksen vastaanottaminen

Luonnoksen vastaanottajan tulee kirjautua KVP:hen ensimmäisenä ja käydä vastaanottamassa kauppakirja palveluun allekirjoitettavaksi. Ennen kauppakirjan vastaanottoa, kaupan muut osapuolet eivät vielä näe allekirjoitettavaa kauppakirjaa palvelussa. 

Luonnoksen vastaanottajaksi valittu myyjä näkee etusivulla kohdan “Saapuva luovutuskirja”, jota klikkaamalla avautuu esikatselusivu, jossa hän voi tarkastaa vastaanotettavan luovutuskirjan. Huomioi, että myyjä ei saa itse luoda uutta luovutuskirjaa DIAS-kiinteistökaupan yhteydessä vaan olemassa oleva luovutuskirja tulee vastaanottaa ja sen jälkeen allekirjoittaa.

Mikäli myyjä huomaa kauppakirjassa virheen, pitää allekirjoitusvaihe jättää kesken ja olla viipymättä yhteydessä välittäjään. 

vastaanottokuva1.png

Esikatseluvaiheessa myyjä voi tarkistaa, että luovutuskirja vastaa kauppakirjaa, jonka hän on saanut välittäjältä luettavaksi etukäteen. Mahdollisista virheistä tulee ilmoittaa pikaisesti välittäjälle.

Lähettäjänä tulee olla Digitaalinen Asuntokauppa Dias Oy.

vastaanottokuva2.png

Myyjä vastaanottaa kauppakirjan palveluun valitsemalla kohdan “Vastaanota asiakirja”.

vastaanottokuva3.png

Asiakirjan vastaanottamisen jälkeen palvelu vahvistaa, että luovutuskirja on vastaanotettu. Seuraavaksi palvelu ohjaa luonnoksen vastaanottajan allekirjoittamaan kauppakirjan. 

Puolison suostumus

Mikäli kaupan toteuttamiseen vaaditaan puolison suostumus, puolison pitää käydä antamassa suostumus KVP-palvelussa kauppakirjan vastaanoton jälkeen. Kukaan kaupan osapuolista ei voi allekirjoittaa kauppakirjaa ennen kun puolison suostumus on annettu. Myös suostumuksen antaja saa Maanmittauslaitokselta erillisen kutsun antamaan suostumuksen. 

Myyjän allekirjoitus

Luonnoksen vastaanottamisen jälkeen myyjä tai myyjänä olevan yrityksen edustaja näkee etusivulla keskeneräiset kiinteistöasiat ja myytävän kohteen kiinteistö- tai laitostunnuksen. Myyjä valitsee kohdan “Kauppakirja”, jonka jälkeen hän näkee kauppakirjan.

myyja_1.png

Myyjälle aukeaa esikatselunäkymä, jossa hän voi lukea kauppakirjan läpi. Esikatselun alapuolella ovat kaikki kauppakirjan liitteet nähtävissä. Myös allekirjoitusten tilanne näkyy ajantasaisena omassa näkymässään. 

Valitsemalla “Siirry allekirjoittamaan” myyjä pääsee allekirjoitussivulle.

myyja_2.png

Myyjä voi allekirjoittaa kauppakirjan valitsemalla “Allekirjoita”.

Myyja_3.png

Allekirjoituksen jälkeen palvelu vahvistaa, että allekirjoitus on tehty onnistuneesti. 

Kauppakirja näkyy kuitenkin keskeneräisenä niin kauan kunnes kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Mikäli osapuolena on yritys, jossa allekirjoitus vaaditaan useammalta yrityksen edustajalta, näkyy kauppakirja keskeneräisenä niin kauan kunnes kaikki yrityksen edustajat ovat allekirjoittaneet sen. 

Ostaja

Huomioithan, että ostajan roolissa kauppakirja tulee näkyviin vasta sen jälkeen, kun kaikki myyjät ovat allekirjoittaneet kauppakirjan. Kauppakirjan allekirjoitusvaiheessa ostaja tai ostajana olevan yrityksen edustaja näkee etusivulla keskeneräiset kiinteistöasiat ja kaupan kohteena olevan kohteen kiinteistö- tai laitostunnuksen. Ostaja valitsee kohdan “Kauppakirja”, jonka jälkeen hän saa kauppakirjan näkyviin.

ostaja1.png

Ostajalle aukeaa esikatselunäkymä, jossa hän voi lukea kauppakirjan läpi. Esikatselunäkymän alapuolella ovat kaikki kauppakirjan liitteet nähtävissä. Myös allekirjoitusten tilanne näkyy ajantasaisena omassa näkymässään. 

Viimeistään viimeisenä allekirjoittavan ostajan tai viimeisenä ostajana olevan yrityksen edustajan on maksettava asiointimaksu, jonka Maanmittauslaitos veloittaa palvelun käytöstä. Asiointimaksu maksetaan erikseen avautuvassa ikkunassa itse valittavalla maksutavalla. Maksu suoritetaan valitsemalla kiinteistökaupoissa “Asiointi- ja lainhuutohakemusmaksu” -ruutu tai vuokraoikeuden kaupoissa “Asiointimaksu erityisen oikeuden luovutuksesta” -ruutu ja valitaan painike “Maksa nyt”. Maksu tulee suorittaa kerralla ja yhden osapuolen toimesta eli maksua ei voi jakaa palvelussa osiin.

Ostajan tulee huomioida, että asiointimaksu voi myös olla jo maksettu, jos joku aiemmin allekirjoittaneista on sen maksanut. 

Ostajan tulee myös antaa vakuutus liittyen mahdolliseen kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen. Tämä vakuutus annetaan valitsemalla kohta “Vakuutan”. 

mceclip0.pngHyväksytysti suoritetun maksun jälkeen palvelu palaa kauppakirjan esikatselusivulle ja kertoo, että maksu on suoritettu onnistuneesti.

Valitsemalla “Siirry allekirjoittamaan” ostaja pääsee allekirjoitussivulle.

ostaja3.png

Ostaja voi allekirjoittaa kauppakirjan valitsemalla “Allekirjoita”.

ostaja4.png

Allekirjoituksen jälkeen palvelu vahvistaa, että allekirjoitus on tehty onnistuneesti. Mikäli osapuolena on yritys, jossa allekirjoitus vaaditaan useammalta yrityksen edustajalta, näkyy kauppakirja keskeneräisenä niin kauan kunnes kaikki yrityksen edustajat ovat allekirjoittaneet sen. Kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, palvelu ilmoittaa allekirjoituspäivämäärän. 

Allekirjoitetun kauppakirjan lataaminen KVP:sta

Allekirjoitetut valmiit asiakirjat säilytetään palvelussa 12 kuukauden ajan. Tuona aikana kaupan osapuolet voivat tallentaa kauppakirjan liitteineen omalle tietokoneelle.

Kaupan osapuoli saa valmiit asiakirjat näkyviin, kun hän kirjautuu palveluun ja valitsee etusivulta kohdan “Valmiit asiakirjat”.

valmiit_asiakirjat1.png

valmiit_asiakirjat2.png