Vuokraoikeuden kauppa

12.4.2023 alkaen DIASissa on voinut tehdä olemassa olevan vuokraoikeuden kauppoja eli vuokraoikeuden siirtoja. Uusien vuokraoikeuksien rekisteröinnit tulee jatkossakin toteuttaa DIASin ulkopuolella. 

Nykyiset kiinteistökaupan edellytykset koskevat myös vuokraoikeuden kauppaa. Kaupassa ei voi esimerkiksi olla kuolinpesä osapuolena. Vuokraoikeuden kauppa vastaa hyvin pitkälti kiinteistön kauppaa, vain pienillä muutoksilla kaupan tietoihin. Vuokraoikeuden kaupan allekirjoitusvaihe on kaksiosainen. Lue lisää tästä.

Välitysjärjestelmät, joissa on tuki vuokraoikeuden kaupoille 

  • KIVI
  • Helmi
  • Buenos
  • OviPro

Mikäli käytät muita välitysjärjestelmiä, tiedustele tuen aikataulua suoraan järjestelmätoimittajaltasi.

Liitteet 

Vuokraoikeuden kaupassa välittäjälle tulee lisättäväksi uusia pakollisia liitteitä. Näitä ovat:

  • vuokrasopimuksen kopio
  • vuokraoikeustodistus
  • vuokraoikeuden rasitustodistus
  • kiinteistön lainhuutotodistus
  • kiinteistön rasitustodistus
  • hallinnanjakosopimuksen kopio (määräosan kauppa)

Kaikki liitteet paitsi vuokrasopimuksen ja mahdollisen hallinnanjakosopimuksen kopio tulee olla päivättyjä sille päivälle, kun kauppa lähetetään pankkien valmisteluun. 

Panttikirjat (kiinnitykset)

DIAS-kaupan voi tehdä, jos kaupan kohteeseen kohdistuu kiinnityksiä. Kaikkien kiinnitysten on oltava sähköisiä ja myyjän pankin nimissä. Tämän lisäksi kohteeseen voi kuitenkin liittyä vuokranantajalle kohdistuvia panttikirjoja, jotka eivät siirry kaupan myötä ostajan pankille. Nämä panttikirjat eritellään erikseen välitysjärjestelmään.

DIAS-kaupat onnistuu myös, kun kaupassa ei ole siirtyviä panttikirjoja. Eli jos kaupan kohteena olevaan vuokraoikeuteen ei kohdistu kiinnityksiä. Jos kiinnitykset ovat myyjän nimissä se edellyttää, että myyjä kuolettaa nimissään olevat kiinnitykset ennen kuin välittäjä käynnistää kaupan.

Alkuperäisten asiakirjojen toimitus

Myyjän pankin on mahdollista toimittaa vuokraoikeuteen liittyviä alkuperäisiä asiakirjoja, esimerkiksi alkuperäinen vuokrasopimus, ostajan pankille osana vuokraoikeuden kauppaa. Toimitusta varten ostajan pankilta kerätään jokaisen vuokraoikeuden kaupan yhteydessä toimitusosoite ja myyjän pankki voi DIASin kautta ilmoittaa postittavansa alkuperäisiä asiakirjoja.