Sähköisen asunto-osakkeen kauppa

14.6.2023 alkaen DIASissa voi tehdä kaupan kohteesta, jonka tiedot ja omistus on merkitty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään sähköisellä omistajamerkinnällä. Näitä kauppoja kutsutaan DIASissa sähköisen asunto-osakkeen kaupoiksi.

Välitysjärjestelmät, joissa on tuki sähköisen asunto-osakkeen DIAS-kaupoille

  • Blok
  • Buenos
  • Helmi
  • KIVI
  • Kipinä
  • Linear
  • OviPro

Mikäli käytät muita järjestelmiä, tiedustele tuen aikataulua järjestelmätoimittajaltasi.

Sähköisen asunto-osakkeen kaupan eteneminen DIASissa

Kiinteistönvälittäjä valitsee kaupan tyypiksi sähköisen asunto-osakkeen kaupan omasta välitysjärjestelmästään. Sähköisen asunto-osakkeen kaupassa kaupan tietoihin lisätään osakeryhmätunnus sekä liitteeksi osakehuoneistotuloste. Osakehuoneistotulosteen tulee olla päivätty sille päivälle, kun kauppa lähetetään pankkien valmisteluun. Mikäli sähköisen asunto-osakkeen kauppa keskeytyy ja käynnistetään sen jälkeen uudelleen, voi kaupan uudelleenkäynnistämisen yhteydessä lisätä liitteeksi enintään 3 päivää vanhan osakehuoneistotulosteen.

DIAS-kaupassa kiinteistönvälittäjän on tarkastettava, että kaikki kohteeseen liittyvät panttausmerkinnät ovat samalla pankilla. DIAS-kauppa onnistuu myös silloin, kun kohteeseen ei liity panttausmerkintää huoneistotietojärjestelmässä.

DIAS vertaa kiinteistönvälittäjän lähettämiä kaupan lähtötietoja huoneistotietojärjestelmässä olevaan tietoon kaupan käynnistyksen yhteydessä  ja pyrkii tarkastamaan seuraavien tietojen oikeellisuuden: 

  • Osakeryhmätunnus
  • Osakesarjat
  • Osakkeen muoto (paperinen osakekirja vai sähköinen omistajamerkintä)

Mikäli tiedot ovat ristiriidassa huoneistotietojärjestelmässä olevan tiedon kanssa, ei kaupan käynnistystä sallita tai kaupalle tehdään automaattinen muutospyyntö. Tällöin välittäjän tulee tarkistaa kaupan tiedot ja käynnistää kauppa uudelleen korjatuilla tiedoilla.

Huomioi erityisesti

On mahdollista, että taloyhtiön osakeluettelon sijainti tai osakkeen muoto muuttuu kaupan valmisteluvaiheen aikana, jos osakeluettelo ei ole huoneistotietojärjestelmässä tai omistus ilmaistaan paperisella osakekirjalla kaupan aloitushetkellä. Sen vuoksi DIAS tarkastaa tietojen oikeellisuuden uudelleen allekirjoitusvaiheen käynnistämisen yhteydessä.

Jos kaupan tiedot ovat muuttuneet, DIAS lähettää automaattisen muutospyynnön kauppaan, jolloin kauppa keskeytyy. Muutospyynnön jälkeen välittäjän tulee käynnistää kauppa uudelleen korjatuilla tiedoilla.

DIAS kerää kaupan valmisteluvaiheessa ostajan pankilta tiedot sähköistä panttausmerkintää varten. Myyjän pankki antaa sitoumuksen mahdollisen panttausmerkinnän poistoon osana DIAS-prosessia, joten erillistä sitoumusta ei tarvitse tilata myyjän pankista kauppaa varten.

Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä ostaja ja myyjä antavat tarvittavat valtuutukset ja suostumukset omistuksen rekisteröintiä varten. Ostajalta pyydetään valtuutus omistuksen rekisteröintiin sekä suostumus panttauksen rekisteröintiin, mikäli asunto-osake tulee lainan vakuudeksi pankille. Myyjältä pyydetään suostumus omistuksen rekisteröintiin. Omistuksen rekisteröinnissä asiamiehenä toimiva ostajan pankki lataa valtakirjat DIASista ja liittää ne Maanmittauslaitokselle lähettämiinsä hakemuksiin.

Asiamiehenä toimiva ostajan pankki kuittaa DIAS-kaupan valmiiksi, kun MML on ilmoittanut, että hakemukset on käsitelty ja omistus on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään. Maanmittauslaitoksen ilmoittamat tavoitekäsittelyajat voi tarkistaa täältä.

Hyvä tietää sähköisestä omistajamerkinnästä

Kaikkien uusien eli 1.1.2019 jälkeen perustettujen taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajamerkinnät ovat alusta lähtien sähköisinä huoneistotietojärjestelmässä.

Näiden lisäksi sähköisen asunto-osakkeen kauppa koskettaa myös vanhojen, ennen vuotta 2019 rakennettujen taloyhtiöiden osakehuoneistoja, mikäli taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään ja huoneistoon kohdistuva osakekirja on korvattu sähköisellä omistajamerkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.

Kaikkien vanhojen taloyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Vuoden 2023 loppuun mennessä taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Siirto on asunto-osakeyhtiöille pakollinen, mutta keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille vapaaehtoinen.

Siirtymän toisessa vaiheessa jokainen osakas hakee omistukselleen sähköistä omistajamerkintää. Omistajamerkintä tulee hakea 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta tai kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa siirron jälkeen (DIASissa sähköistyvän osakekirjan kauppa, lue lisää artikkelista Sähköistyvän osakekirjan kauppa).