Kuolinpesä myyjänä

16.9.2021 lähtien voi välitysjärjestelmästä riippuen lähettää DIASiin asunto-osakkeen kauppoja, joissa myyjänä on jakamaton kuolinpesä. DIAS-kiinteistökaupassa myyjänä ei voi olla kuolinpesä.

Myyjänä voi olla yksi tai useampi jakamaton kuolinpesä. Kaupan pitää tapahtua kuolinpesän lukuun. Toisin sanoen, kauppaan liittyvän kuolinpesän rahaliikenne kulkee kuolinpesän tilin kautta, eikä esim. osakkaiden tileiltä/tileille.

 • Jos myyjinä on useampia kuolinpesiä, tulee kaikkien kuolinpesien olla saman pankin asiakkaita.
 • Kuolinpesien lisäksi myyjänä voi olla yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai yritys. 
 • Kaikilla myyjillä (kuolinpesä ja muut mahdolliset myyjät) tulee olla sama pankki.
 • Kaupalle lisätään lista kuolinpesän allekirjoittajista. Allekirjoittajien tulee olla oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä, jotka allekirjoittavat kuolinpesän kaupan henkilökohtaisesti omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. 
  • Kuolinpesän allekirjoittajilla ei tarvitse olla sama pankki kuolinpesän kanssa. Allekirjoittajilla pitää olla DIASissa tuetun suomalaisen pankin pankkitunnukset tai mobiilivarmenne, jolla he allekirjoittavat kaupan. Lue lisää DIASissa tuetuista pankeista ja pankkitunnuksista täältä.
 • Sama henkilö voi olla kaupassa sekä myyjänä ja että kuolinpesän allekirjoittajana.
 • Jos käräjäoikeus on määrännyt kuolinpesälle pesänselvittäjän, hänellä on oikeus allekirjoittaa kauppakirja. Perukirjan liitteeksi tarvitaan tällöin määräyskirja. 

Pankin valmistelun tavoiteaika

Kuolinpesän kaupassa pankin valmistelulle ei ole tavoiteaikoja, sillä tapaukset eroavat paljon toisistaan. Tämän vuoksi suosittelemme, että kuolinpesäkaupoissa ei lisätä kauppakirjalle kauppahinnan maksuehtoon viimeistään-päivämäärää.

Huomioi erityisesti

Suosittelemme, että välittäjä pyytää kuolinpesän osakkaita tilaamaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vahvistaman osakasluettelon jo heti toimeksiannon alussa. Tämä helpottaa DIAS-kaupan valmistelua.

Myös Hyvän välitystavan ohjeessa (2021) suositellaan osakasluettelon vahvistamista: "Suositeltavaa on ainakin laajemmissa kuolinpesissä pyrkiä käyttämään sellaista perukirjaa jonka osakasluettelon DVV on vahvistanut."

Mikäli kohteelle on DVV:n vahvistama osakasluettelo, suosittelemme sen liittämistä kaupan dokumentteihin valmistelun nopeuttamiseksi.

Välitysjärjestelmien tuki

Välitysjärjestelmät, joissa on tuki kuolinpesäkaupoille:

 • Blok
 • Buenos
 • KIVI
 • Kipinä
 • Vilpas
 • Helmi
 • OviPro

  Mikäli käytät muita järjestelmiä, tiedustele tuen aikataulua järjestelmätoimittajaltasi.

Liitteet kuolinpesän kaupassa

Kuolinpesäkohtaisesti kaupan liitteeksi tarvitaan perukirja sekä mahdolliset perukirjan liitteet. Liitteeksi tulee myös lisätä osakekirjakopio, puolison suostumus ja osakehuoneistotuloste, mikäli ne kaupalla vaaditaan. Lue lisää kaupan muista liitteistä täältä.

 • Perukirjan tulee olla täydellinen, eli tietoja ei saa peittää.
 • Perukirja näkyy ainoastaan pankeille, eli sitä ei lähetetä allekirjoituspalveluun kauppakirjan liitteeksi.
 • DIAS-kaupan dokumentteihin tulee lisätä myös tarvittavat perukirjan liitteet, jotka on yksilöity “perukirjan liite”-tyypillä. Nämä dokumentit näkyvät ainoastaan kaupan pankeille, eikä niitä siten näytetä ostajille tai myyjille DIASin toimesta.
 • Suosittelemme, että kaupalle lisätään Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vahvistama osakasluettelo. Mikäli kaupalla ei ole DVV:n vahvistamaa osakasluetteloa, joutuu ostajan pankki tekemään mahdollisesti aikaa vievän selvityksen kaupan pätevyydestä ennen kuin voi tarkastaa DIAS-kaupan.
 • Mikäli allekirjoittajana on pesänselvittäjä, pitää kauppakirjan liitteeksi lisätä määräyskirja.
 • Huomioithan myös, mikäli osakekirja ei ole myyjän pankissa lainan vakuutena, tarvitaan kaupan liitteisiin kopio osakekirjasta. Osakekirja tulee myös toimittaa myyjän pankille DIAS-kauppaa varten. Lue lisää ohjeitamme DIAS-kauppaan, kun osakekirja on myyjän hallussa täältä.

Muuta huomioitavaa

Koska allekirjoittajia on kuolinpesän kaupoissa monesti useita, huomioi erityisesti DIASin 24 tunnin allekirjoitusaika. Varmista ennen allekirjoitusvaiheen aloittamista, että jokainen allekirjoittaja pystyy suorittamaan allekirjoituksen tämän aikarajan sisällä.

Yllä olevien ohjeiden lisäksi voimassa ovat DIAS-kauppojen edellytykset, jotka löydät täältä.