Tuki kuolinpesien kaupoille

16.9.2021 lähtien voi välitysjärjestelmästä riippuen lähettää DIASiin myös kauppoja, joissa myyjänä on jakamaton kuolinpesä.

Myyjänä voi olla yksi tai useampi jakamaton kuolinpesä. Kaupan pitää tapahtua kuolinpesän lukuun. Toisin sanoen, kauppaan liittyvän kuolinpesän rahaliikenne kulkee kuolinpesän tilin kautta, eikä esim. osakkaiden tileiltä/tileille.

 • Jos myyjinä on useampia kuolinpesiä, tulee kaikkien kuolinpesien olla saman pankin asiakkaita.
 • Kuolinpesien lisäksi myyjänä voi olla yksi tai useampi luonnollinen henkilö.
 • Kaupalle lisätään lista kuolinpesän allekirjoittajista. Allekirjoittajien tulee olla oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä, jotka allekirjoittavat kuolinpesän kaupan henkilökohtaisesti omilla pankkitunnuksillaan.
  • Allekirjoittajien ei tarvitse olla samasta pankista kuolinpesän kanssa, mutta heillä pitää olla voimassa olevat pankkitunnukset tuettuun pankkiin.
 • Jos käräjäoikeus on määrännyt kuolinpesälle pesänselvittäjän, hänellä on oikeus allekirjoittaa kauppakirja. Perukirjan liitteeksi tarvitaan tällöin määräyskirja.

Pankin valmistelun tavoiteaika

Huomioi erityisesti

Suosittelemme, että välittäjä pyytää kuolinpesän osakkaita tilaamaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vahvistaman osakasluettelon jo heti toimeksiannon alussa. Tämä helpottaa DIAS-kaupan valmistelua.

Myös Hyvän välitystavan ohjeessa (2021) suositellaan osakasluettelon vahvistamista: "Suositeltavaa on ainakin laajemmissa kuolinpesissä pyrkiä käyttämään sellaista perukirjaa jonka osakasluettelon DVV on vahvistanut."

Kuolinpesän kaupassa pankin valmistelulle ei ole tavoiteaikoja, sillä tapaukset eroavat paljon toisistaan. Mikäli kohteelle on DVV:n vahvistama osakasluettelo, suosittelemme sen liittämistä kaupan dokumentteihin valmistelun nopeuttamiseksi.

Välitysjärjestelmät, joissa on tuki kuolinpesäkaupoille:

 • Blok
 • Buenos
 • KIVI
 • Kipinä
 • Mikäli käytät muita järjestelmiä, tiedustele tuen aikataulua järjestelmätoimittajaltasi.

Liitteet kuolinpesän kaupassa

Kuolinpesäkohtaisesti tarvitaan perukirja sekä mahdolliset perukirjan liitteet. Liitteeksi tulee myös lisätä osakekirjakopio ja puolison suostumus, mikäli ne kaupalla vaaditaan. Lue lisää liitteistä täältä.

 • Perukirjan tulee olla täydellinen, eli tietoja ei saa peittää.
 • Perukirja näkyy ainoastaan pankeille, eli sitä ei lähetetä allekirjoituspalveluun kauppakirjan liitteeksi.
 • DIAS-kaupan dokumentteihin tulee lisätä myös tarvittavat perukirjan liitteet, jotka on yksilöity “perukirjan liite”-tyypillä. Nämä dokumentit näkyvät ainoastaan kaupan pankeille, eikä niitä siten näytetä ostajille tai myyjille DIASin toimesta.
 • Suosittelemme, että kaupalle lisätään Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vahvistama osakasluettelo. Mikäli kaupalla ei ole DVV:n vahvistamaa osakasluetteloa, joutuu ostajan pankki tekemään mahdollisesti aikaa vievän selvityksen kaupan pätevyydestä ennen kuin voi tarkastaa DIAS-kaupan.
 • Mikäli allekirjoittajana on pesänselvittäjä, pitää kauppakirjan liitteeksi lisätä määräyskirja.

Muuta huomioitavaa

Koska allekirjoittajia on kuolinpesän kaupoissa monesti useita, huomioi erityisesti DIASin 24 tunnin allekirjoitusaika. Varmista ennen allekirjoitusvaiheen aloittamista, että jokainen allekirjoittaja pystyy suorittamaan allekirjoituksen tämän aikarajan sisällä.

Yllä olevien ohjeiden lisäksi voimassa ovat DIAS-kauppojen edellytykset, jotka löydät täältä.