Sähköistyvän osakekirjan kauppa

11.10.2022 alkaen DIASissa voi tehdä kaupan kohteesta, jonka taloyhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään ja osakekirja on vielä paperinen. Näissä tilanteissa osakekirja sähköistetään DIAS-kaupan jälkeen.

DIAS hakee pankeille jokaisessa asunto-osakkeen kaupassa tiedon taloyhtiön osakeluettelon sijainnista Maanmittauslaitoksen rajapinnasta. Välittäjältä tämä ei vaadi toimenpiteitä, vaan osakeluettelon sijainti haetaan aina automaattisesti.

Jos taloyhtiön osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä, DIAS kerää kaupan valmisteluvaiheessa ostajan pankilta tiedot sähköistä panttausmerkintää varten. Kerättyjen tietojen perusteella ostajalta pyydetään kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä tarvittava valtuutus sähköisen omistajamerkinnän tekemiseen sekä suostumus panttausmerkinnän rekisteröintiin. Ostajan pankki lähettää näihin liittyvän hakemuksen Maanmittauslaitokselle ja liittää hakemukseen DIASin muodostaman valtakirjan. Vastaanotettuaan myyjän pankilta siirtomerkityn osakekirjan ostajan pankki toimittaa sen mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle.

Huomioi erityisesti

On mahdollista, että taloyhtiön osakeluettelon sijainti muuttuu kaupan valmisteluvaiheen aikana, jos osakeluettelo ei ole huoneistotietojärjestelmässä kaupan aloitushetkellä. Tämän vuoksi näissä kaupoissa DIAS hakee tiedon osakeluettelon sijainnista vielä uudelleen allekirjoitusvaiheen käynnistämisen yhteydessä.

Jos osakeluettelo on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään ennen allekirjoitusvaiheen aloitusta, DIAS tulee lähettämään automaattisen muutospyynnön kauppaan, jolloin kauppa keskeytyy. Muutospyynnön jälkeen välittäjän tulee käynnistää kauppa uudelleen.

Jos taloyhtiön osakeluetteloa ei ole siirretty huoneistotietojärjestelmään, osakekirjan sähköistäminen ei ole vielä mahdollista.