Miten DIAS-kauppa etenee?

DIAS-kauppa etenee aina samalla prosessilla yksi vaihe kerrallaan. Välittäjä voi seurata kaupan etenemistä omasta välitysjärjestelmästään, joka näyttää, missä vaiheessa kauppasi on menossa. 

Kauppa on suositeltavaa lähettää DIASiin mahdollisimman ajoissa. Mieluiten heti, kun kauppakirja on valmis ja molemmat kaupan osapuolet ovat sen hyväksyneet. Erityisesti kuun vaihteessa on suositeltavaa lähettää kaupat hyvissä ajoin, esimerkiksi seitsemän pankkipäivää ennen tavoiteltua allekirjoituspäivää.

Asunto-osakkeen kauppa etenee DIASissa seuraavasti

1. Kaupan käynnistäminen
Välittäjä voi lähettää kaupan DIASiin välitysjärjestelmänsä kautta, kun kauppakirja on valmis ja ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet sen. Kaupan mukana lähetetään kaupan valmisteluun tarvittavat tiedot ja liitteet (kuten isännöitsijäntodistus).

2. Pankkien valmisteluvaihe
Pankit valmistelevat ja tarkastavat kaupan. Yksittäisen kaupan valmistelun kesto on asiakas- ja pankkikohtainen. Lähtökohtaisesti DIAS-kauppa on valmis allekirjoitettavaksi noin viiden pankkipäivän kuluttua kaupan lähettämisestä DIASiin. Valmisteluvaiheen kestoa voi pidentää esimerkiksi myyjän lainojen uudelleenjärjestelyt, ostajan keskeneräiset lainaneuvottelut, ostajan tarve muille vakuuksille ostettavan kohteen lisäksi tai viime hetken muutokset lainoihin. 

3. Allekirjoitusvaiheen käynnistäminen
Välittäjä käynnistää allekirjoitusvaiheen välitysjärjestelmästään. Kaupan osapuolet saavat sähköpostitse kutsun allekirjoittamaan kaupan dokumentit. Kaupan osapuolilla on 24 tuntia aikaa käydä allekirjoittamassa kauppa.
Kaupan osapuolet pääsevät allekirjoituspalveluun myös suoraan syöttämällä internetselaimeensa osoitteen sign.dias.fi. Allekirjoituspalveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

4. Allekirjoitukset ja valtuutukset
Ostaja ja myyjä allekirjoittavat kaupan dokumentit ja antavat tarvittavat valtuutukset pankeille maksujen ja siirtomerkintöjen hoitamista varten. Allekirjoituksen yhteydessä tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

5. Maksut ja siirtomerkinnät
Pankit hoitavat kauppasumman, välityspalkkion ja varainsiirtoveron maksamisen sekä osakekirjan siirron.

6. Välittäjän ilmoitukset
Välittäjä hoitaa varainsiirtoveroilmoituksen, kun kauppahinta on maksettu. (DIAS hoitaa ainoastaan maksun.) Välittäjä voi ladata DIAS-kaupan dokumentit välitysjärjestelmänsä kautta ja lähettää ne isännöitsijälle.

Katso tarkemmat kuvaukset asunto-osakekaupan vaiheista ja niiden käsittelyajoista täältä.

DIAS-kiinteistökauppa etenee seuraavasti

1. Luonnosteluvaihe

Välittäjä luonnostelee kauppakirjan ja lähettää sen kaupan osapuolille hyväksyttäväksi. Kun osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan sisällön, välittäjä lähettää kaupan tiedot DIASissa pankkien käsittelyyn.

2. Pankkien valmisteluvaihe

Sekä ostajan että myyjän pankki hoitaa asiakkaansa kanssa kauppaa varten tarvittavat valmistelut kuntoon. Pankit kuittaavat valmistelut kaupalla tehdyksi, kun tarvittavat asiat on sovittu kaupan osapuolten kanssa ja kauppa voi pankin puolesta edetä kaupankäyntivaiheeseen.

3. Allekirjoitusvaihe

Välittäjä voi käynnistää kaupalla allekirjoitukset, kun molemmat pankit ovat kuitanneet DIASiin kaupan valmistelut tehdyksi.

Kun DIAS-kaupan kohteena on kiinteistö tai vuokraoikeus, allekirjoitukset tehdään kahdessa osassa. Ensin kaupan osapuolet saavat kutsun sign.dias.fi-sivustolla olevaan allekirjoituspalveluun, jossa annetaan pankeille kaupan edellyttämät valtuutukset. 

Kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet valtuutukset, saavat kaupan osapuolet kukin vuorollaan kutsun allekirjoittamaan kauppakirjan Maanmittauslaitoksen sähköisessä Kiinteistövaihdannan palveluissa (KVP) sivustolla kiinteistoasiat.fi. Molempiin palveluihin tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

 4. Maksut ja panttikirjojen siirrot

Kun kauppakirja on allekirjoitettu KVP:ssä, siirtyy tieto kaupan toteutumisesta DIASin kautta pankeille. Tämän jälkeen pankit hoitavat kaupan maksut kaupan osapuolten antamien valtuutusten mukaisesti.

Mikäli kaupassa on siirtyviä panttikirjoja, DIAS lähettää automaattisesti siirtohakemuksen KVP:hen odottamaan myyjän pankin hyväksyntää. Myyjän pankki käy hyväksymässä panttikirjojen siirron KVP:ssä, kun pankki on vastaanottanut kauppahinnan ostajan pankilta.

 5. Varainsiirtoveroilmoitus

Ostajan on DIAS-kiinteistökaupassa tehtävä varainsiirtoveroilmoitus verottajalle itse. Ostajan tulee tehdä ilmoitus myös siinä tapauksessa, että hänet on vapautettu varainsiirtoverosta esimerkiksi siksi, että hän on ensiasunnon ostaja. Jos ostajia on useampi, jokaisen ostajan täytyy tehdä ilmoitus omalta osaltaan. Varainsiirtoveroilmoitus tulee olla tehty, jotta omistuksenrekisteröintihakemus voidaan käsitellä loppuun.

6. Omistuksen rekisteröinti

Ostajan pankki lataa kuitin kauppahinnan maksusta DIASiin, joka välittää sen KVP:hen omistuksen rekisteröintihakemusta varten. Kun ostaja on tehnyt varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle, Verohallinto vahvistaa Maanmittauslaitokselle, että ilmoitus on vastaanotettu. Tämän jälkeen Maanmittauslaitos ratkaisee omistuksen rekisteröinnin. DIAS välittää tiedon ratkenneesta lainhuudosta tai vuokraoikeuden siirrosta kaupan pankeille ja kauppa kuitataan valmiiksi DIASissa. Välittäjä näkee tiedon kaupan valmistumisesta välitysjärjestelmästään.

Katso tarkemmat kuvaukset DIAS-kiinteistökaupan vaiheista ja niiden käsittelyajoista täältä.