Myyjä ilman panttivastuita

19.3.2024 alkaen DIASissa voi tehdä kiinteistökaupan kohteesta, jossa myyjällä ei ole panttivastuita, eli kaupassa ei ole siirtyviä panttikirjoja (kiinnityksiä). Kaupat onnistuvat myös, jos kiinnitykset ovat myyjän nimissä edellyttäen, että myyjä kuolettaa nimissään olevat kiinnitykset ennen kun välittäjä käynnistää kaupan. Kiinnitysten kuolettaminen on myyjälle maksutonta. Ostajan pankki hakee tarvittaessa uudet kiinnitykset ostajan tarvitsemaa vakuutta varten.

Vuokraoikeuden DIAS-kaupoissa vuokranantajalle jäävät panttikirjat eivät ole este myyjä ilman panttivastuita -kaupoille. Välittäjä syöttää vuokranantajalle jäävät panttikirjakoodit välitysjärjestelmäänsä kaupan käynnistyksen yhteydessä. 

Nykyiset kiinteistökaupan edellytykset koskevat myös kauppoja, joissa myyjällä ei ole panttivastuita. Kaupan osapuolena esimerkiksi ei voi olla kuolinpesä eikä kauppaa voi toteuttaa valtakirjalla. Kuten kiinteistökaupoissa aina, myös myyjä ilman panttivastuita -kaupan allekirjoitusvaihe on kaksiosainen. Lue lisää tästä.

Välitysjärjestelmät, joissa on tuki kaupalle, jossa myyjällä ei ole panttivastuita

  • Buenos
  • KIVI

Mikäli käytät muita järjestelmiä, tiedustele tuen aikataulua järjestelmätoimittajaltasi.

Kiinnitysten kuolettaminen

Myyjän tulee itse kuolettaa nimissään olevat kiinnitykset Maanmittauslaitoksen (MML) palvelussa. Kuoletusprosessin tulee olla valmis ennen kun välittäjä voi käynnistää DIAS-kaupan, eli kaupan liitteeksi lisätyllä rasitustodistuksella ei saa olla myyjän nimissä olevia kiinnityksiä kaupan kohteesta. 

Myyjä saa sähköpostiviestin Maanmittauslaitokselta, kun hänen kiinnityksen kuoletushakemus on otettu käsittelyyn. Kun asia on ratkaistu, MML ilmoittaa siitä myyjälle sähköpostitse, jonka jälkeen myyjän on hyvä ilmoittaa siitä välittäjälle. Huomioithan, että välittäjä ei voi aloittaa DIAS-kauppaa ennen kun kuoletusprosessi on valmis. Myyjä voi seurata kuoletusprosessin etenemistä MML:n asiointipalvelusta, riippumatta siitä onko myyjä toimittanut hakemuksensa MML:lle sähköisessä vai kirjallisessa muodossa. 

Maanmittauslaitos pyrkii ottamaan kiinnityshakemukset, joihin ei liity muita vireillä olevia asioita, käsittelyyn 5 arkipäivän sisään vireilletulosta. Asia ratkaistaan suurimmaksi osaksi heti käsittelyyn ottamisen jälkeen, mutta poikkeuksiakin voi olla, jos esimerkiksi hakemukseen tarvitsee pyytää täydennystä.

Sähköisen kiinnityksen kuolettaminen

Kiinteistön omistaja eli myyjä voi kuolettaa sähköisen kiinnityksen Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP). Kuoletus onnistuu silloin, kun kiinnityksen saajana on itse kiinteistön omistaja ja kiinnitys kohdistuu koko kiinteistöön. Lisätietoja kiinnitysten kuolettamisesta voi lukea MML:n sivuilta.

Paperisen panttikirjan kuolettaminen

Myyjä voi kuolettaa paperisen panttikirjan toimittamalla sen ja kuoletushakemuksen MML:lle postitse tai käymällä Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteessä. Jos paperinen panttikirja on kadonnut tai tuhoutunut, pitää panttikirja kuolettaa kiinteistön sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudessa, jolloin käsittelyaika on huomattavasti pidempi. Hakemuksen sekä ohjeita paperisen panttikirjan kuolettamiseen löytää MML:n sivuilta.