Määräosan kauppa

19.3.2024 alkaen DIASissa voi tehdä kiinteistön tai vuokraoikeuden määräosan kaupan. Kaupan edellytyksenä on, että kaupan kohteella on Maanmittauslaitoksen kiinteistölle hyväksymä ja kirjaama hallinnanjakosopimus, joka näkyy rasitustodistuksella. Lisäksi nykyiset kiinteistökaupan edellytykset koskevat myös määräosan kauppoja. Kaupassa ei voi esimerkiksi olla myyjänä kuolinpesä.

Määräosan kaupassa myyjille merkitään välitysjärjestelmään luovutettavat osuudet kiinteistöstä tai vuokraoikeudesta. Luovutettavat osuudet merkitään murtolukuna ja määräosan kaupassa luovutettavien osuuksien yhteenlaskettu määrä tulee olla alle 1/1. Luovutettavien osuuksien tulee vastata lainhuuto- tai vuokraoikeustodistuksella olevaa merkintää. Kuten kiinteistökaupoissa aina, myös määräosan kaupan allekirjoitusvaihe on kaksiosainen. Lue lisää tästä.

Välitysjärjestelmät, joissa on tuki kiinteistön tai vuokraoikeuden määräosan kaupalle 

  • Buenos
  • KIVI

Mikäli käytät muita välitysjärjestelmiä, tiedustele tuen aikataulua järjestelmätoimittajaltasi.

Liitteet

Määräosan kaupan liitteeksi tulee lisätä kopio hallinnanjakosopimuksesta. Lisäksi aiemmat ohjeemme kaupan liitteistä koskevat myös määräosan kauppaa, lue lisää artikkelista Kauppakirjan liitteet

Panttikirjat

DIAS-kauppa onnistuu kiinteistön määräosasta, kun sähköiset panttikirjat ovat myyjän pankin hallussa sekä silloin, kun siirtyviä panttikirjoja ei ole. Määräosan kaupassa kaupan tietoihin merkitään vain myytävään määräosaan kohdistuvat panttikirjat. DIAS-kaupassa määräosalla ei voi olla yhteiskiinnityksiä saman kiinteistön tai vuokraoikeuden muiden määräosien kanssa.