DIAS-kiinteistökauppa

DIASissa onnistuu kokonaisen kiinteistön tai kiinteistön määräosan sekä olemassaolevan vuokraoikeuden tai sen määräosan kauppa.

Tarkemmat DIAS-kiinteistökaupan edellytykset on listattu artikkelissa Edellytyksien tarkistaminen.

Välitysjärjestelmät, joissa on tuki DIAS-kiinteistökaupoille 

Kiinteistön kauppa:

 • KIVI
 • Helmi
 • Kipinä
 • Vilpas
 • Buenos
 • Linear
 • OviPro 

Vuokraoikeuden kauppa:

 • KIVI
 • Helmi
 • Buenos
 • OviPro 

Määräosan kauppa:

 • KIVI
 • Buenos

Kauppa, jossa myyjällä ei ole panttivastuita:

 • KIVI
 • Buenos

Mikäli käytät muita järjestelmiä, tiedustele tuen aikataulua järjestelmätoimittajaltasi.

Panttikirjat (kiinnitykset)

Kohteeseen kohdistuu kiinnityksiä

DIAS-kaupan voi tehdä jos kaupan kohteeseen kohdistuu kiinnityksiä. Kaikkien kiinnitysten on oltava sähköisiä ja myyjän pankin nimissä (pois lukien vuokraoikeuden DIAS-kaupassa vuokranmaksun vakuutena mahdollisesti olevat panttikirjat, joita ei siirretä DIAS-kaupassa).

Jos kiinnitykset ovat myyjän nimissä se edellyttää, että myyjä kuolettaa nimissään olevat kiinnitykset ennen kuin välittäjä käynnistää kaupan. Kauppa toteutetaan myyjä ilman panttivastuita -kauppana.

DIAS-kaupan aikana siirtyvät panttikirjat siirretään aina ostajan pankille ostajan lainan vakuudeksi. DIAS muodostaa panttikirjojen siirtohakemuksen automaattisesti eli ostajan pankin ei tarvitse itse muodostaa siirtohakemusta.

Myös panttikirjojen siirtositoumus saadaan myyjän pankilta automaattisesti osana DIAS-prosessia, joten siirtositoumusta ei tarvitse tilata erikseen myyjän pankista kauppaa varten. Saatuaan kauppahinnan myyjän pankki käy KVP:ssa hyväksymässä DIASin muodostaman panttikirjojen siirtohakemuksen, minkä jälkeen kauppakirjan mukaiset panttikirjat siirtyvät ostajan pankille.

Kohteeseen ei kohdistu kiinnityksiä

DIAS-kaupat onnistuu myös, kun kaupassa ei ole siirtyviä panttikirjoja. Eli jos kaupan kohteena olevaan kiinteistöön tai vuokraoikeuteen ei kohdistu kiinnityksiä. Jos kiinnitykset ovat myyjän nimissä se edellyttää, että myyjä kuolettaa nimissään olevat kiinnitykset ennen kuin välittäjä käynnistää kaupan.

Allekirjoitusvaihe ja kaupan viimeistely

Kiinteistökaupan allekirjoitusvaihe on kaksiosainen. Ensin ostaja ja myyjä allekirjoittavat valtuutukset asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.dias.fi ja tämän jälkeen he saavat kutsun allekirjoittaa kauppakirjan Maanmittauslaitoksen (MML) Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP) osoitteessa kiinteistoasiat.fi.

Maanmittauslaitos käynnistää automaattisesti omistuksen rekisteröintiprosessin allekirjoitusten jälkeen. Ostajan pankki maksaa kauppahinnan ja varainsiirtoveron ostajan puolesta. Pankki lataa kauppahinnan maksukuitin DIASiin ja DIAS toimittaa sen MML:lle. Kun ostaja on täyttänyt varainsiirtoveroilmoituksen oikein ja lähettänyt sen Verohallinnolle, Verohallinto vahvistaa MML:lle, että ilmoitus on vastaanotettu. Tämän jälkeen MML rekisteröi omistuksen siirron omien käsittelyaikojen puitteissa. DIAS välittää tiedon omistuksen rekisteröinnistä kaupan pankeille, minkä jälkeen ostajan pankki kuittaa kaupan valmiiksi DIASissa. Välittäjä näkee tiedon kaupan valmistumisesta välitysjärjestelmästään.

Voit tutustua DIAS-kiinteistökaupan ohjeisiin tukiportaalissamme: