Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten DIAS-kauppa aikataulutetaan?

 • Perinteisestä kaupasta poiketen DIAS-kaupalle ei varata etukäteen tarkkaa ajankohtaa, vaan kauppa etenee vaiheittain yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Välittäjä lähettää kaupan DIASiin omasta välitysjärjestelmästään, jonka jälkeen pankit aloittavat kaupan valmistelun. Pääsääntöisesti DIAS-kauppa on valmis allekirjoitettavaksi noin viiden pankkipäivän kuluttua kaupan lähettämisestä DIASiin. Yksittäisen kaupan valmistelun kesto on kuitenkin aina asiakas- ja pankkikohtainen. 
 • Valmisteluvaiheen jälkeen välittäjä käynnistää kaupan allekirjoitusvaiheen omasta välitysjärjestelmästään. Allekirjoitusten jälkeen kauppa etenee DIASissa pankkien maksuihin. Kaupan maksujen jälkeen pankit hoitavat kauppatyypin mukaan joko omistuksen rekisteröintiin liittyvät toimet tai panttikirjojen siirrot.
 • Katso tarkemmat asunto-osakekaupan vaiheet ja tavoitekäsittelyajat täältä.
 • Katso tarkemmat kiinteistökaupan vaiheet ja tavoitekäsittelyajat täältä.

Voiko DIAS-kaupan tehdä ilman kiinteistönvälittäjää?

 • Tällä hetkellä DIAS-kauppaa ei valitettavasti voi tehdä ilman välittäjää. DIAS-kaupan toteuttamiseen tarvitaan aina kiinteistönvälittäjä, joka käynnistää kaupan omasta välitysjärjestelmästä.

Mitä digitaalinen asuntokauppa maksaa?

 • DIASin suoria asiakkaita ovat kiinteistövälitysjärjestelmät ja pankit. DIAS tekee sopimukset näiden tahojen kanssa.
 • DIASin hinta riippuu siitä, mikä välitysjärjestelmä välittäjällä on käytössä. Välittäjä voi kysyä lisätietoja aiheesta välitysjärjestelmän toimittajalta.
 • Huomioithan, että myös pankit saattavat veloittaa sähköiseen asuntokauppaan liittyviä kuluja kaupan osapuolilta. Näissä tapauksissa kyseessä on pankin ja asiakkaan välinen asia, johon DIAS ei voi ottaa kantaa. Suosittelemme kysymään ajantasaisen hinnaston suoraan jokaiselta toimijalta. 

Voinko tehdä DIAS-kaupan, jos myyjillä tai ostajilla on keskenään eri pankit?

 • Kauppa ei ole mahdollinen DIASin kautta, jos myyjiä on useita ja myyjillä on keskenään eri pankit. Myös usean ostajan tapauksessa pitää ostajilla olla keskenään sama pankki. 
 • Myyjällä ja ostajalla voi puolestaan olla eri pankit.

Esimerkki: kauppa on mahdollinen kun

Ostaja 1: Nordea
Ostaja 2: Nordea
Myyjä: OP

Esimerkki: kauppa ei ole mahdollinen kun

Ostaja 1: Nordea
Ostaja 2: OP
Myyjä: OP

Jos käynnissä olevan DIAS-kaupan tiedoissa huomataan virhe, miten se korjataan?

 • Huomioithan, että kaupan käynnistyksen jälkeen ei voi mitään tietoja DIASissa enää muuttaa, joten tietojen tulee olla oikein kauppaa käynnistäessä ja kauppakirjan on oltava lopullisessa muodossa. Mikäli kaupan käynnistyksen jälkeen on tarpeen tehdä tietoihin muutoksia, kauppa tulee keskeyttää ja käynnistää uudelleen.

Voiko yritys olla kaupan osapuolena?

 • Kyllä voi. DIAS-kaupan osapuolena voi olla osakeyhtiö. Osakeyhtiö voi olla osapuolena kiinteistökaupoissa sekä asunto-osakekaupoissa.
 • Lue lisää asunto-osakeyhtiön kaupoista täältä ja kiinteistökaupoista täältä.

Voiko kuolinpesä olla kaupan osapuolena?

 • Asunto-osakkeen DIAS-kauppa onnistuu, kun myyjänä on jakamaton kuolinpesä. Mikäli kuolinpesä on ostajana, kauppaa ei voida tehdä DIASin kautta. Lisätietoja kuolinpesä kaupoista löydät täältä.
 • Kiinteistökaupassa kuolinpesä ei voi olla osapuolena tällä hetkellä.

Onnistuuko DIAS-kauppa valtakirjalla?

 • DIAS-kauppaa ei voi tehdä valtakirjalla. Kaikkien ostajien ja myyjien pitää allekirjoittaa kauppa henkilökohtaisesti omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Kuolinpesäkaupoissa allekirjoittajien tulee olla oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä, jotka allekirjoittavat kuolinpesän kaupan henkilökohtaisesti omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.
 • Mikäli yritys on kaupan osapuolena, kaupan voi allekirjoittaa yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai henkilöt. 

Voiko DIAS-kaupan tehdä ulosmitatusta kohteesta?

 • Valitettavasti ulosotossa olevat kohteet eivät sovellu DIAS-kaupoiksi, sillä näissä kaupoissa usein maksujen ja mahdollisesti myös omistuksen rekisteröinnin vaiheet poikkeavat DIAS-prosessista.
 • DIAS-prosessissa kauppahinnan maksu tapahtuu aina ostajan pankilta myyjän pankille, kun taas ulosottokohteen myynnissä varat maksetaan lähtökohtaisesti ulosottotoimiston tilille ja myynnistä jäävät varat jaetaan muille velkojille kellonlyömällä sovittuna päivänä. Myös välityspalkkion maksu ulosottokohteissa poikkeaa DIAS-prosessista, jossa palkkio tulisi aina maksaa myyjän pankin toimesta. Ulosottokohteissa ulosottoviranomainen suorittaa välityspalkkion maksun kauppasummasta. 

Voiko DIAS-kaupan tehdä, kun paperinen osakekirja on myyjällä itsellään?

Voiko DIAS-kaupan tehdä, jos ostaja ei ota lainaa tai kaupan vakuus ei jää pankille?

 • DIAS-kaupan virallinen edellytys on, että ostajalla tulee olla rahoitus pankista ostettavaa kohdetta vastaan, jolloin kaupan vakuus jää pankkiin kaupan teon jälkeen. Asiaa voi kuitenkin tilannekohtaisesti kysyä aina kauppaa hoitavalta pankilta. Pankki on mukana koko prosessin ajan.

Voiko DIAS-kaupan tehdä väliaikaistodistuksella?

 • Ei voi. DIAS-kaupassa tulee toistaiseksi olla aina paperinen osakekirja tai sähköinen omistajamerkintä, eli väliaikaistodistuksella ei voi valitettavasti tehdä DIAS-kauppaa.

Voiko DIAS-kaupan tehdä asunnosta, jossa on lunastuslauseke?

 • Kyllä voi, mikäli kauppahinta maksetaan lunastuslausekkeesta huolimatta yhdessä erässä. 
  Lisätietoja DIAS-kaupan edellytyksistä täältä: Edellytyksien tarkistaminen

Voiko asunnon ja autopaikan kaupan tehdä samalla DIAS-kaupalla?

 • Tämä vaihtelee välittäjän käyttämän välitysjärjestelmän mukaan.
 • Välittäjän tulee tarkastaa välitysjärjestelmänsä toimittajalta, miten autopaikkakaupat tulee hoitaa kyseisessä välitysjärjestelmässä. Osassa välitysjärjestelmiä autopaikkojen kaupat on aina tehtävä omalla toimeksiannolla ja erillisenä kauppana.
 • Jos välitysjärjestelmä tarjoaa tuen useamman osakesarjan DIAS-kauppaan, niin silloin se onnistuu. Samalla kaupalla myytävien osakesarjojen tulee kuitenkin olla samasta taloyhtiöstä ja kaikista kaupalla myytävistä osakkeista tulee olla joko paperinen osakekirja tai sähköinen omistajamerkintä. Huomioithan myös, että kaikkien kauppakirjan osakesarjojen osalta tulisi kaupan osapuolten olla yhtenevät. 
 • Lue lisää: Edellytyksien tarkistaminen

Voiko DIAS-kaupan tehdä uudiskohteesta?

 • Ei voi. DIASissa voi tällä hetkellä tehdä käytetyn asunnon kaupan, jossa on paperinen osakekirja tai sähköinen omistajamerkintä Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmässä. DIAS-kauppa ei myöskään onnistu RS-kohteesta.

Voiko DIASissa tehdä osamaksukaupan?

 • Ei voi. DIAS-kaupassa voi tällä hetkellä olla vain yksi maksuerä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu.
 • Lue lisää: Kauppakirjan muotoilut

Voiko DIAS-kaupan tehdä, jos kaupassa on maksettu käsiraha?

 • Kyllä voi. Asunto-osakekaupat ja kiinteistökaupat onnistuvat DIASissa, kun kaupassa käsiraha on maksettu etukäteen välitysliikkeen asiakasvaratilille tai myyjälle.

Voiko yhtiölainan tai huoneistokohtaiset vastikerästit maksaa DIAS-kaupan yhteydessä?

 • Mikäli myyjä tai ostaja haluaa maksaa yhtiölainan tai huoneistokohtaiset vastikerästit DIAS-kaupan yhteydessä, hänen pitää sopia niiden poismaksusta erikseen oman pankkinsa kanssa ja hoitaa ne DIASin ulkopuolella. Huomioithan, että DIASiin ei välity yhtiölainan tai vastikerästien poismaksuun liittyviä tietoja tai kuittia.

Tarvitaanko DIAS-kiinteistökaupassa kaupanvahvistajaa?

 • Ei tarvita, koska kauppakirja allekirjoitetaan Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP:ssa).

Kaupan osapuoli ei ole saanut allekirjoituslinkkiä, mitä tulee tehdä?

 • Asunto-osakekaupassa kauppakirja allekirjoitetaan DIASin asiointipalvelussa, sivustolla asiointi.dias.fi. Kiinteistökaupassa samassa asiointipalvelussa allekirjoitetaan kauppaan liittyvät valtuutukset. Kaupan osapuoli pääsee asiointipalveluun suoraan syöttämällä verkkoselaimeensa osoitteen asiointi.dias.fi. Asiointipalvelussa kaupan osapuoli tunnistautuu ensin vahvasti omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella, minkä jälkeen hän näkee kauppansa tiedot. Kaupan osapuolilla on 24 tuntia aikaa suorittaa allekirjoitus palvelussa. 
 • Kiinteistökaupassa kauppakirja allekirjoitetaan Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa sen jälkeen, kun kauppaan liittyvät valtuutukset on ensin allekirjoitettu. Jos kaupan osapuoli ei ole saanut kutsua KVP:hen, hän pääsee palveluun suoraan syöttämällä verkkoselaimeensa osoitteen kiinteistoasiat.fi. Palvelussa kaupan osapuoli tunnistautuu ensin vahvasti omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella, minkä jälkeen hän näkee kauppansa dokumentit. 
 • Allekirjoituslinkki lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka välittäjä on syöttänyt asiakkaan tietoihin välitysjärjestelmässä. Jos kutsu ei ole mennyt perille:
 1. Välittäjä voi tarkastaa onko kaupan osapuolen sähköpostiosoite syötetty oikein välitysjärjestelmään.
 2. Kaupan osapuoli voi tarkistaa roskapostikansiostaan, että onko viesti mennyt sinne.
 • Lisätietoja asunto-osakekaupan allekirjoitusvaiheesta löydät tästä.
 • Lisätietoja kiinteistökaupan allekirjoitusvaiheesta löydät tästä.

Mistä pankki saa varainsiirtoveron maksutiedot?

 • DIAS-kaupassa ostajan mahdollisen varainsiirtoveron maksaa ostajan pankki. Pankki saa veron maksuun tarvittavat tiedot suoraan DIASista, sillä DIAS hakee Verohallinnon rajapinnan kautta ostajakohtaiset veron maksutiedot sen jälkeen, kun kauppakirja on allekirjoitettu.
 • Asunto-osakekaupassa pankki maksaa ostajien varainsiirtoveron välitysjärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella eli ostajakohtainen veron määrä tulee välitysjärjestelmästä. Jos ostajalle on merkitty maksettavaksi varainsiirtoveroa, DIAS hakee pankille Verohallinnon rajapinnan kautta ostajan varainsiirtoveron maksuun tarvittavan viitenumeron ja muut maksutiedot kauppakirjan allekirjoitusten jälkeen, joten mitään erillistä dokumenttia varainsiirtoveron maksua varten ei tarvitse lisätä kaupan liitteeksi. Asunto-osakkeen DIAS-kaupassa kuitti varainsiirtoveron maksusta löytyy välitysjärjestelmästä sen jälkeen, kun pankki on maksanut veron, ja sen pohjalta välittäjä voi tehdä VSV-ilmoituksen verottajalle sekä ilmoituksen kaupasta isännöitsijälle.
 • Kiinteistökaupassa veron määrä ei tule välitysjärjestelmästä, vaan varainsiirtovero on ostajan vastuulla. Ostajan pankki käy kaupan valmisteluvaiheessa ostajan kanssa läpi varainsiirtoveron maksuun liittyvät yksityiskohdat, eli maksaako ostaja kaupassa veroa ja kuinka paljon. DIAS-kaupassa pankki maksaa veron ostajan puolesta, mutta kiinteistön kaupassa pankki ei lataa veron maksusta kuittia DIASiin välittäjän saatavaksi, sillä välittäjä ei tarvitse kuittia.

Milloin varainsiirtoveroilmoitus lähetetään?

 • Asunto-osakkeen kaupassa varainsiirtovero on maksettava sekä ilmoitettava Verohallinnon ohjeen mukaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan sähköisesti.
 • DIAS-kaupassa kiinteistönvälittäjän kannattaa tehdä varainsiirtoveroilmoitus heti, kun ostajan pankki on maksanut kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron, jotta lain vaatimus täyttyy. Mikäli ilmoitus tehdään myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluttua kaupan allekirjoituksista, Verohallinto voi määrätä verosta vastuussa olevalle taholle myöhästymismaksun.
 • Lue lisää täältä: Varainsiirtoveroilmoitus asunto-osakkeen kaupassa
 • Kiinteistökaupassa ostajan pankki maksaa varainsiirtoveron kauppahinnan maksun yhteydessä, mutta ostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle itse.
 • Verohallinnon lausunnon mukaan ostajalle ei tule myöhästymisseuraamuksia, jos hän antaa varainsiirtoveroilmoituksen viimeistään kolmantena päivänä luovutussopimuksen allekirjoituksesta tai viimeistään seuraavana mahdollisena pankkipäivänä.
 • Lue lisää täältä: Varainsiirtoveroilmoitus kiinteistökaupassa.