Varainsiirtoveroilmoitus

Verohallinnon ohjeen mukaan kiinteistönvälittäjän välityksin tehtävässä sähköisessä asunto-osakekaupassa varainsiirtovero on maksettava sekä ilmoitettava viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan sähköisesti.

DIAS-kaupassa varainsiirtoveroilmoitus kannattaa tehdä heti, kun ostajan pankki on maksanut kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron, jotta lain vaatimus täyttyy. Mikäli ilmoitus tehdään myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluttua kaupan allekirjoituksista, Verohallinto voi määrätä verosta vastuussa olevalle taholle myöhästymismaksun.

DIAS-kaupassa ei ole perinteistä kaupantekotilaisuutta, vaan kaupan osapuolet hyväksyvät kauppakirjan omaan tahtiinsa allekirjoittamalla sen sähköisesti. Kauppakirja syntyy sillä hetkellä, kun viimeinen allekirjoitus on tehty. Viimeisimmän allekirjoituksen ajankohta merkitään varainsiirtoveroilmoitukselle kauppakirjan tai muun luovutussopimuksen allekirjoituspäiväksi.

Varainsiirtoveroilmoitukseen merkittävä omistusoikeuden siirtymisen ajankohta on DIAS-kaupoissa se päivä, jolloin kauppahinta on maksettu ostajan pankissa.