Varainsiirtoveroilmoitus

Verohallinnon ohjeen mukaan kiinteistövälittäjän välityksin tehtävässä sähköisessä asunto-osakekaupassa varainsiirtovero on maksettava sekä ilmoitettava viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppakirjan sähköisesti.

DIAS-kaupassa varainsiirtoveroilmoitus kannattaa tehdä heti, kun ostajan pankki on maksanut kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron, jotta lain vaatimus täyttyy. Mikäli ilmoitus tehdään myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluttua kaupan allekirjoituksista, Verohallinto voi määrätä verosta vastuussa olevalle taholle myöhästymismaksun.