Valtuutukset

Asunto-osakkeen DIAS-kaupoissa myyjä valtuuttaa pankkinsa:

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> tekemään siirtomerkinnät tämän kauppakirjan mukaisiin osakekirjoihin sekä luovuttamaan osakekirjat ostajan pankille.
 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeiden <osakenumerot> kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <palkkion määrä> euroa.

Yrityksen ollessa myyjänä, yrityksen puolesta allekirjoittaja valtuuttaa yrityksen pankin:

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> edustamani yrityksen <yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta tekemään siirtomerkinnät tämän kauppakirjan mukaisiin osakekirjoihin sekä luovuttamaan osakekirjat ostajan pankille.
 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeiden <osakenumerot> kauppaan liittyvän kauppahinnan edustamani yrityksen <yrityksen nimi> (<y-tunnus>) tilille sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <palkkion määrä> euroa.

Sähköisen asunto-osakkeen kaupassa myyjältä kerätään seuraava suostumus:

 • Myyjänä luonnollinen henkilö: Suostun luovuttajana omistuksen rekisteröintiin <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeisiin <osakenumerot> kauppakirjassa nimetyille ostajille Maanmittauslaitoksen Huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen rekisteröinnissä asiamiehenä toimii <ostajan pankki>.
 • Myyjänä kuolinpesä: Suostun kuolinpesän <kuolinpesän henkilötunnus> luovuttajana omistuksen rekisteröintiin <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeisiin <osakenumerot> kauppakirjassa nimetyille ostajille Maanmittauslaitoksen Huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen rekisteröinnissä asiamiehenä toimii <ostajan pankki>.
 • Myyjänä yritys: Suostun luovuttajan <yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta omistuksen rekisteröintiin <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeisiin <osakenumerot> kauppakirjassa nimetyille ostajille Maanmittauslaitoksen Huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen rekisteröinnissä asiamiehenä toimii <ostajan pankki>.

Asunto-osakkeen DIAS-kaupoissa ostaja valtuuttaa pankkinsa:

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani tämän kauppakirjan mukaisen kauppahinnan sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron.
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta tähän asuntokauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa tämän kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Yrityksen ollessa ostajana, yrityksen puolesta allekirjoittaja valtuuttaa yrityksen pankin: 

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan edustamani yrityksen <yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta tämän kauppakirjan mukaisen kauppahinnan sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron. 
 • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan edustamani yrityksen <yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta varainsiirtoveron viitenumeron Verohallinnolta tähän asuntokauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa tämän kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Varainsiirtoveron viitenumeron hakemista koskeva valtuutus näkyy vain, jos ostaja on varainsiirtoverovelvollinen ja välittäjä on lähettänyt kaupan käynnistyksen yhteydessä varainsiirtoveron summan DIASiin.

Mikäli kaupassa olisi muihin maksuihin liittyviä järjestelyjä, niistä pitää sopia pankin kanssa erikseen ja hoitaa DIASin ulkopuolella. 

Sähköistyvän osakekirjan sekä sähköisen asunto-osakkeen kaupassa ostajalta kerätään edellä mainittujen lisäksi seuraavat valtuutukset ja suostumukset:

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> hakemaan omistuksen rekisteröintiä <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeisiin <osakenumerot> Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Jos ostajan pankki panttaa sähköistyvän osakekirjan kaupassa kaupan kohteena olevan osakesarjan, pyydetään ostajalta seuraava suostumus:

 • Pantinantajana suostun <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeista <osakenumerot> tehdyn panttauksen rekisteröintiin Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään seuraavasti – pantinsaaja: <pankin nimi> – pantataan: <koko arvostaan / panttausvastuun enimmäismäärä XX euroa>, pantattava osuus: <osuus murtolukuna>.

Yrityksen ollessa ostajana, yrityksen puolesta allekirjoittaja valtuuttaa yrityksen pankin:  

 • Valtuutan pankin <ostajan pankki> hakemaan omistuksen rekisteröintiä <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeisiin <osakenumerot> Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. 

Jos ostajan pankki panttaa sähköistyvän osakekirjan kaupassa kaupan kohteena olevan osakesarjan, pyydetään yrityksen allekirjoittajalta seuraava suostumus:

 • Pantinantajan <yrityksen nimi> (<y-tunnus>) puolesta suostun <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeista <osakenumerot> tehdyn panttauksen rekisteröintiin Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään seuraavasti – pantinsaaja: <pankin nimi> – pantataan: <koko arvostaan / panttausvastuun enimmäismäärä XX euroa> – pantattava osuus: <pantattava osuus murtolukuna>.

Kuolinpesäkaupassa pesän osakkaat tai pesänselvittäjä valtuuttaa kuolinpesän pankin:

 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeiden <osakenumerot> kauppaan liittyvän kauppahinnan kuolinpesän <kuolinpesän henkilötunnus> tilille <kuolinpesän tilinumero> sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa>.
 • Valtuutan pankin <myyjän pankki> kuolinpesän <kuolinpesän nimi> (<kuolinpesän henkilötunnus>) puolesta tekemään siirtomerkinnät tämän kauppakirjan mukaisiin osakekirjoihin sekä luovuttamaan osakekirjat ostajan pankille.