Valtuutukset

Asunto-osakekauppojen valtuutukset

Asunto-osakkeen DIAS-kaupoissa myyjä valtuuttaa pankkinsa:

  • Valtuutan pankin <myyjän pankki> tekemään siirtomerkinnät tämän kauppakirjan mukaisiin osakekirjoihin sekä luovuttamaan osakekirjat ostajan pankille.
  • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeiden <osakenumerot> kauppaan liittyvän kauppahinnan tililleni sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion X euroa.

Asunto-osakkeen DIAS-kaupoissa ostaja valtuuttaa pankkinsa:

  • Valtuutan pankin <ostajan pankki> maksamaan puolestani tämän kauppakirjan mukaisen kauppahinnan sekä suorittamaan kauppaan mahdollisesti liittyvän varainsiirtoveron.
  • Valtuutan Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n hakemaan puolestani varainsiirtoveron viitenumeroni Verohallinnolta tähän asuntokauppaan liittyvää, pankin suorittamaa varainsiirtoveron maksua varten. Valtuutus on voimassa tämän kaupan hoitamista varten tarvittaviin toimiin.

Varainsiirtoveron viitenumeron hakemista koskeva valtuutus näkyy vain, jos ostaja on varainsiirtoverovelvollinen ja välittäjä on lähettänyt kaupan käynnistyksen yhteydessä varainsiirtoveron summan DIASiin.

Mikäli kaupassa olisi muihin maksuihin liittyviä järjestelyjä, niistä pitää sopia pankin kanssa erikseen ja hoitaa DIASin ulkopuolella. 

Sähköistyvän osakekirjan kaupassa ostajalta kerätään edellä mainittujen lisäksi myös seuraavat valtuutukset ja suostumukset:

  • Valtuutan pankin <ostajan pankki> hakemaan omistuksen rekisteröintiä <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeisiin <osakenumerot> Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.
  • Suostun <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeista <osakenumerot> annettujen paperisten osakekirjojen mitätöintiin.

Jos ostajan pankki panttaa sähköistyvän osakekirjan kaupassa kaupan kohteena olevan osakesarjan, pyydetään ostajalta lisäksi seuraava suostumus:

  • Pantinantajana suostun <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeista <osakenumerot> tehdyn panttauksen rekisteröintiin Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään seuraavasti - pantinsaaja: PANKKI - pantataan: koko arvostaan / pantataan: panttausvastuun enimmäismäärä XX euroa, pantattava osuus murtolukuna.

Kuolinpesäkauppojen valtuutukset

Kuolinpesien DIAS-kaupoissa asunto-osakkeesta, pesän osakkaat tai pesänselvittäjä valtuuttaa kuolinpesän pankin: 

  • Valtuutan pankin <myyjän pankki> siirtämään <asunto-osakeyhtiön nimi> osakkeiden <osakenumerot> kauppaan liittyvän kauppahinnan kuolinpesän <kuolinpesän henkilötunnus> tilille <kuolinpesän tilinumero> sekä maksamaan sieltä kauppaan liittyvän kiinteistönvälittäjän palkkion <välityspalkkion summa>.